Aanbieder van wijkverpleging in Den Haag loopt risico op boete

Stichting Royality4Care loopt het risico op een boete. De aanbieder van wijkverpleging uit Den Haag heeft namelijk een last onder dwangsom opgelegd gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De zorg moet er direct worden stilgelegd. Dit meldt IGJ. 

In april vorig jaar kreeg Royality4Care een aanwijzing opgelegd en de zorg moest voor 5 mei worden gestaakt. Pas als de thuiszorgaanbieder voldeed aan alle normen voor zorg, mocht het weer zorg verlenen. Ondanks de aanwijzing, verleende de instelling zeker in augustus, september en oktober zorg terwijl het niet voldeed aan de aanwijzing.

Last onder dwangsom

Omdat dit nog steeds niet het geval is, legt de inspectie een last onder dwangsom op. Iedere week dat de zorgaanbieder niet aan de aanwijzing voldoet, moet Royality4Care 5.000 euro betalen met een maximum van 25.000 euro. Als de zorg binnen een wordt stilgelegd, hoeft de organisatie geen boete te betalen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky