Zorgprofessionals in ziekenhuizen herkennen geheugenproblemen vaak niet

Uit onderzoek onder artsen en verpleegkundigen in dertien Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat zij geheugenproblemen bij patiënten vaak niet herkennen. Hierdoor kunnen ze hun communicatie ook niet op patiënten met mogelijk dementie aanpassen of rekening houden met hun zorgbehoeften. Onderzoeker Fleur Visser pleit voor het beter herkennen van geheugenproblemen bij patiënten in ziekenhuizen. Naasten kunnen hierdoor meer betrokken worden bij de opname en helpt het negatieve gevolgen tijdens en na de ziekenhuisopname tegengaan. Dit meldt Alzheimer Nederland die het gebrek aan herkenning alarmerend noemt.

Bij  58 procent van de 323 patiënten met geheugenproblemen herkenden verpleegkundigen dat niet. Artsen herkenden met 52 procent net iets minder van deze patiënten. Bij 135 patiënten hadden verpleegkundigen en artsen niet door dat de patiënt kampte met geheugenproblemen. Visser ging ervanuit dat ziekenhuispersoneel niet alle patiënten zou herkennen, maar vindt dat opvallend veel gevallen ongezien blijven.

Complicaties na ziekenhuisopname

Hoewel geheugenproblemen niet altijd gerelateerd zijn aan dementie, is het wel belangrijk om daar in alle gevallen rekening mee te houden. Cognitieve problemen leiden namelijk vaker tot een complexere thuiskomst na ziekenhuisopname door bijvoorbeeld uitdroging, vallen of infecties. Visser begrijp dat vanwege de personeelstekorten niet altijd aandacht is voor geheugenproblemen, maar pleit desondanks voor verandering in bijvoorbeeld de opleidingen en het volgen van extra cursussen. “Medische opleidingen zijn vaak heel ziektegericht. Daar zouden ze meer aandacht moeten hebben voor persoonsgerichte zorg. Ook trainingen voor zorgprofessionals om geheugenproblemen te herkennen zou een onderdeel van de oplossing kunnen zijn.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky