Normal_pexels-cottonbro-studio-5721676

Uit recent onderzoek van twee professoren van de universiteit in Bern (Zwitserland) blijkt dat een hogere bloeddruk bij 85-plussers leidt tot een minder hoog valrisico. De onderzoekers analyseerden data die voortkwam uit de Leiden 85-plus Studie. Tijdens deze studie werden 85-plussers uit Leiden gevraagd om jaarlijks hun bloeddruk te laten opmeten. Na vijf jaar kunnen de onderzoekers nu diverse conclusies vormen, zo meldt het Nederlands Tijdschrift Geneeskunde.

De inwoners van Leiden met een leeftijd van boven de 85 lieten dus ieder jaar, voor een periode van vijf jaar, hun bloeddruk opmeten. Daarnaast beantwoorden de deelnemers aan het onderzoek diverse vragen in interviewvorm. Ook de verpleeghuisarts of huisarts voorzag de onderzoekers ieder jaar met gegevens over of de deelnemer dat jaar was gevallen en eventueel letsel had opgelopen.

Hoge bloeddruk zorgde bij deelnemers voor minder hoog valrisico

Na vijf jaar kunnen de onderzoekers concluderen dat een verhoogde bloeddruk, bij de 85-plus deelnemers in Leiden, leidt tot een verminderd risico op vallen met (medisch) letsel. Voornamelijk ouderen met hart- en vaatziekten bleken in veel gevallen 'profijt' te hebben van een verhoogde bloeddruk. Daar was de relatie tussen een verminderd valrisico met een hoge bloeddruk namelijk het sterkst.

Onduidelijk wat gunstigste bloeddruk is

Het onderzoek roept echter nog wel wat vragen op. Zo kunnen de onderzoekers niet vaststellen wat de meest gunstigste bloeddruk is voor 85-plussers. Daarnaast komen de conclusies voort uit de gerapporteerde valpartijen die zijn geregistreerd door de (verpleeg)huisarts. Het is dus goed mogelijk dat een verhoogde bloeddruk niet zozeer leidt tot een verlaagd valrisico, maar eerder tot een verlaagd valrisico mét medisch letsel.

Door: Nationale Zorggids / Fleur Zomer