Thuiszorgaanbieder Eerstelijnszorg moet mogelijk boete aan inspectie betalen

Thuiszorgaanbieder Eerstelijnszorg in De Bilt heeft een last onder dwangsom opgelegd gekregen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dreigt met een boete omdat de aanbieder van verpleging en verzorging thuis informatie over de cliënten en medewerkers niet wil delen. Dit meldt IGJ.

De IGJ vroeg tijdens een inspectiebezoek op 13 februari om informatie over onder meer de cliënten, het type zorg dat zij ontvangen, zorgroutes, roosters en het deskundigheidsniveau van zorgmedewerkers. Deze gegevens zijn nodig zodat de inspectie kan vaststellen of Eerstelijnszorg goede zorg verleent.

Last onder dwangsom van 10.000 euro

Na meerdere verzoeken om gegevensdeling, is slechts een deel van de informatie binnengekomen bij de IGJ. De zorgaanbieder voldoet daarmee niet aan de plicht om clientgegevens te laten inzien. Om dit toch af te dwingen, krijgt Eerstelijnszorg een last onder dwangsom van 10.000 euro opgelegd. De zorgaanbieder heeft één week om aan de last te voldoen om de boete niet te hoeven betalen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky