Inspecties en ministers schrikken van fraude en criminaliteit in de zorg

Fraude met zorgdiploma’s, geld incasseren met ongekwalificeerd personeel en fraudenetwerken. De zorg lijkt tegenwoordig omgeven door fraude en criminaliteit. De zorg- en onderwijsinspectie zijn geschrokken van hun bevindingen en ook demissionair ministers Conny Helder en Robbert Dijkgraaf hebben grote zorgen. Dit melden NOS en IGJ.

Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is het te makkelijk om met een vals of gekocht diploma werk te vinden in de zorg. Mensen zonder echte zorgopleiding komen op deze manier in direct contact met kwetsbare patiënten, wat heel gevaarlijk kan zijn. Er zijn tegenwoordig bureaus die zulke diploma’s verkopen en mensen vervolgens als zzp’ers aanbieden aan zorginstellingen. Deze bureaus worden ook in verband gebracht met criminaliteit. Vooral in de wijkverpleging, verpleeghuizen, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en gehandicaptenzorg spelen deze problemen.

Diplomaregister DUO

De ministers en inspecties roepen zorgaanbieders op om diploma’s van uitzendkrachten en zzp’ers altijd te controleren via het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit geldt ook voor cv’s en Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG’s). Opleidingen moeten niet zonder meer aannemen dat iemand een stage heeft afgerond of een examen zorgvuldig heeft afgerond. Hier zou vaker actief onderzoek naar moeten worden gedaan. Leerbedrijven worden onderworpen aan strenger toezicht van de inspecties, die ook nog eens intensiever gaan samenwerken met het Openbaar Ministerie (OM) en de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Zorgelijk beeld

"Het beeld dat uit de verkenning is gekomen, is zorgelijk. De toenemende verwevenheid met criminaliteit maakt het nog zorgelijker. De bevoegdheden van toezichthouders zijn in die gevallen niet toereikend om dit aan te pakken. Dit vraagt om een bredere aanpak met het OM, politie en opsporingsdiensten."

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky