‘Werken na je 67e helpt veel gezondheidskwalen tegengaan’

De personeelstekorten zullen door de vergrijzing alleen maar toenemen. Economen van ABN AMRO vinden dat werkgevers meer moeten inzetten op een hoger welzijn van medewerkers. Movisie voegt daaraantoe om 67-plussers te zien als geschikte werknemerspool. Langer doorwerken zorgt voor minder depressies en eenzaamheid. “Werken is eigenlijk een heel goed medicijn tegen vele kwalen”, aldus Janny Bakker-Klein van Movisie. 

Vergrijzing vraagt natuurlijk allereerst om het welzijn van ouderen te koesteren. Dat kan om te beginnen door ze als volwaardige burgers te zien, die niet in de eerste plaats verzorgd moeten worden maar volop mee kunnen doen aan de samenleving. Op de werkvloer bijvoorbeeld is een gelukkige oude dag veel meer mogelijk, zegt Bakker-Klein. “Maak het financieel aantrekkelijk om door te werken na je 67e, stel een deeltijdpensioen in en laat sociale verzekeringen doorlopen.”

Ga stereotypering te lijf

Dat geldt net zo voor werkgevers. “Laat ze beseffen dat ouderen op het werk veel beter met stress en probleemsituaties kunnen omgaan. Zo ga je ook de stereotypering te lijf. Vraag ouderen ook wat ze nodig hebben om door te werken, hoe ze het kunnen combineren met zware mantelzorg. Veel mensen werken echt liever door. Dat geeft minder depressies en eenzaamheid. Werken is eigenlijk een heel goed medicijn tegen vele kwalen, juist als je ouder wordt.” Dit komt ook terug in het boek ‘Ouderen als oplossing’, het jaarboek 2023 van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Hierin onderzoeken veertig auteurs en experts hoe de samenleving welkomer kan worden voor ouderen die actief willen zijn.

Door: Nationale Zorggids