Normal_pexels-olly-3823497

De gemeente Amsterdam heeft een subsidie van 1,5 miljoen euro ontvangen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het project Lang Leven Thuisflats & Buurten. Deze subsidie maakt het mogelijk om 'Langer Thuis-coaches' in te zetten, die een cruciale rol zullen spelen in het verbinden van bewonersbehoeften met woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Daarnaast zullen zij bijdragen aan activiteiten die de gezondheid, het welzijn en de maatschappelijke participatie van inwoners bevorderen, zo meldt WeesperNieuws.

Wethouder Alexander Scholtes van Zorg onderstreept het belang van passende huisvesting voor ouderen in de gemeente: “We streven ernaar dat iedereen in de gemeente Amsterdam prettig en gezond oud kan worden, wat betekent dat we voldoende passende woningen nodig hebben.” Scholtes wijst op de Lang Leven Thuisflats als een oplossing binnen de bestaande bouw, die kunnen dienen als de kern van zorgzame buurten.

Demografische veranderingen

De gemeente verwacht tegen 2040 een aanzienlijke toename van het aantal senioren. Het aantal inwoners boven de 65 jaar zal toenemen met 58.000, waardoor een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder zal zijn. Ondanks deze demografische veranderingen woont ongeveer 60 procent van de senioren in huizen die niet volledig toegankelijk zijn.

Thuisflats initiatieven

De gemeente plant de komende jaren minimaal twintig van deze Thuisflats op te zetten en streeft naar dertig tegen 2030. Deze flats zullen niet alleen bouwkundig worden aangepast, maar ook voorzien zijn van zorgfuncties en gemeenschappelijke activiteiten.

Rol van de Langer Thuis-coach

De Langer Thuis-coaches spelen een cruciale rol in het realiseren van deze plannen. Deze onafhankelijke professionals zullen een brug vormen tussen de bewoners en de dienstverleners. De subsidie van het ministerie van VWS zal voornamelijk worden gebruikt om deze coaches te financieren en activiteiten te ondersteunen die bijdragen aan een betere levenskwaliteit voor de bewoners.

Breder inzet op ouderenbeleid

Naast de Thuisflats zet de gemeente Amsterdam zich in voor het verbeteren van mantelzorgondersteuning en het stimuleren van een dementievriendelijke omgeving. De inspanningen om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen en de vitaliteit van deze doelgroep te verhogen, worden binnenkort verder uitgewerkt in het actieprogramma ‘Zelfstandig, actief en samen oud worden’ (Age Friendly City 2024 – 2029).

Deze initiatieven vormen een integraal onderdeel van de bredere strategie van Amsterdam om de stad klaar te maken voor een vergrijzende bevolking en ervoor te zorgen dat alle inwoners prettig en gezond kunnen blijven wonen.

Door: Nationale Zorggids / Fleur Zomer