Normal_senior-man-and-doctor-talking-about-oxygen-therapy-2023-11-27-05-15-20-utc

Na twee jaar plannen en een half jaar bouwen is een gloednieuwe MR5300 MRI-scanner geplaatst bij Revalidatiecentrum Het Zonnehuis in Doorn voor het project Scan2Go. Vanaf oktober 2024 kunnen patiënten vanuit UMC Utrecht via een remote verbinding bij Het Zonnehuis worden gescand. Dit initiatief, een samenwerking tussen meerdere gerenommeerde instellingen, heeft als doel om dementie vroegtijdig op te sporen en de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verbeteren. Zo meldt Nieuwsblad de Kaap.

Dennis Klomp van UMC Utrecht zocht samenwerking met QuaRijn vanwege hun expertise en grote ouderengroep. Niels Jongejan, PA Ouderengeneeskunde bij QuaRijn, benadrukt het belang van het project: "We moeten ervoor zorgen dat oudere mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in een veilige omgeving. Scan2Go kan daar heel goed aan bijdragen."

Ondersteunende bedrijven en kennisbundeling

Een scala aan bedrijven en organisaties ondersteunt Scan2Go. Radiologie-experts van Erasmus Medisch Centrum helpen om MRI-beelden begrijpelijker te maken en de diagnose met kunstmatige intelligentie te optimaliseren. UMC Utrecht heeft de MRI-scanner stiller gemaakt, wat belangrijk is om angst bij patiënten te verminderen. Andere betrokken partijen zijn UMC Amsterdam, Heuvelrug Medisch Centrum, Philips, Inno, Tesla DC, Futura, Prodrive, Quantib en Curis. Zij brengen technologische kennis en ervaring in op het gebied van medische instrumenten, software en kunstmatige intelligentie.

Onderzoeksvragen en verwachte resultaten

De komende vijf jaar zullen bedrijven en instellingen onderzoeken hoe Scan2Go kan helpen bij het stellen van een vroege diagnose van dementie. Belangrijke onderzoeksvragen zijn onder andere of het zorg- en behandelplan verandert na een vroege diagnose en of er eerder wordt gestart met medicatie, woningaanpassingen of het aanvragen van thuiszorg. Ook zal worden gekeken of mensen eerder nadenken over hun wensen voor de laatste levensfase. Deze vragen hebben allemaal invloed op de kwaliteit van leven van mensen met dementie.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en vergrijzing

QuaRijn wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in het licht van de vergrijzing. Mirjam Hagen, bestuurder bij QuaRijn, hoopt dat het project bijdraagt aan het langer en veiliger thuis kunnen wonen van ouderen: "De grootste wens is om iedereen uitzicht op een onbezorgde oude dag te bieden."

Scan2Go vertegenwoordigt een belangrijke stap in de vroegtijdige opsporing en behandeling van dementie, met als ultiem doel de levenskwaliteit van ouderen te verbeteren en hen in staat te stellen langer thuis te blijven wonen in een veilige en vertrouwde omgeving.

Door: Nationale Zorggids / Fleur Zomer