Normal_senior-woman-on-an-electric-wheelchair-2023-11-27-05-04-57-utc

Wie in Westland dringend een scootmobiel of een traplift nodig heeft, moet geduld hebben. De wachtlijst voor het verstrekken van dergelijke voorzieningen loopt flink op, mede door de toenemende vergrijzing, meldt wethouder Carlieke van Staalduinen (zorg en welzijn). Zo meldt het AD.

In Westland is een duidelijke groei te zien in het aantal mensen dat een beroep doet op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Deze wet regelt ondersteuning voor mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn, zoals het verstrekken van scootmobielen, trapliften, huishoudelijke hulp en ambulante begeleiding.

Aanvragers moeten uiterlijk binnen twee maanden horen of een aanvraag wordt toegekend of afgewezen. De gemeente mag maximaal zes weken over een onderzoek doen, waarna binnen twee weken een besluit moet vallen. In Westland wordt deze termijn regelmatig overschreden. "We moeten constateren dat de wachttijd toeneemt en dat is onacceptabel," schrijft de wethouder aan de gemeenteraad. "Een deel van de inwoners moet langer wachten dan wettelijk is toegestaan. In maart zagen we een piek van 166 wachtenden."

Toename door vergrijzing

Veel ouderen doen een beroep op de Wmo-regeling. Als gevolg van de vergrijzing neemt het aantal aanvragen naar verwachting de komende jaren toe. In het eerste kwartaal van dit jaar deden 721 Westlanders een beroep op de regeling, een toename van twintig procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023, toen 603 mensen zich bij het gemeentelijke Wmo-loket meldden.

Bezorgdheid over wachttijden

Raadslid Mireille van der Stelt van GemeenteBelang Westland maakt zich zorgen over de wachtlijsten. "De gemeente is deels afhankelijk van de zorgaanbieders, die ook niet altijd direct hulpmiddelen of personeel kunnen leveren. Maar waar de gemeente wel invloed op heeft, is de beslistermijn. Zelfs binnen de maximale termijn van acht weken lukt het kennelijk niet om een beslissing te nemen. Dat moet toch gewoon binnen drie weken kunnen? Mensen in nood hebben niet eeuwig de tijd."

Van der Stelt geeft een schrijnend voorbeeld van een Westlandse die in februari in het ziekenhuis lag. "Haar dokter vertelde dat ze alleen naar huis kon als er hulp zou worden geregeld. Ze kreeg bij de gemeente echter te horen dat het twee tot drie maanden zou duren voordat ze een afspraak met een consulent kon krijgen. Pas na drie-en-een-halve maand kwam het contact tot stand. In de tussentijd heeft ze gelukkig zelf hulp kunnen organiseren. Maar dat kan uiteraard niet iedereen."

Oplossingen en vooruitzichten

Verleden jaar stelde de gemeente Westland een verkorte procedure in voor de behandeling van Wmo-aanvragen en huurde extra personeel in. Aanvankelijk had dit ook succes. De wethouder meldde vijf maanden geleden dat de wachtlijsten waren weggewerkt. In maart keerde de wachtlijst echter terug, vermoedelijk door het plots toenemende aantal aanvragen.

De wethouder hoopt dat de problemen snel tot het verleden behoren. "We zetten sinds mei tijdelijk extra capaciteit in voor de behandeling van tweehonderd onderzoeken," schrijft ze in de brief aan de gemeenteraad. De extra kosten worden gedekt uit het Wmo-budget, waarin ruimte is om schommelingen in de personele inzet op te vangen. "We verwachten dat ze eind juli zijn afgerond en hiermee de wachtlijst afneemt."

Door: Nationale Zorggids / Fleur Zomer