SMO Helmond

SMO Helmond
St. Hubertusstraat 2
5701 TC Helmond
Telefoon:
0492 525 098
Website:
https://www.smo-helmond.nl
E-mail:
info@smo-helmond.nl
Facebook:
https://www.facebook.com/SMOHelmond
Twitter:
https://twitter.com/smohelmond
Instagram:
https://www.instagram.com/smohelmond

SMO Helmond e.o. is een organisatie die in haar kernwaarden de essentie van een inclusieve samenleving belichaamt. Zij streeft ernaar een omgeving te creëren waarin iedereen de vrijheid heeft om te groeien en te ontplooien volgens hun eigen wensen en vermogens, waarbij uitsluiting, geweld en onderdrukking geen ruimte krijgen. Met een diepgaand respect voor ieder individu en hun unieke kenmerken, zet SMO Helmond zich in voor het verwezenlijken van een wereld waarin een waardig bestaan voor allen een vanzelfsprekendheid is, bij voorkeur met een zo hoog mogelijke mate van zelfstandigheid. 

De missie van SMO Helmond is gebaseerd op het proactief voorkomen van dakloosheid en het bieden van veilige onderdak en begeleiding aan degenen die behoefte hebben aan een helpende hand, met als uiteindelijk doel hen te ondersteunen bij hun weg naar zelfstandig wonen. De organisatie zet zich echter niet enkel in voor huisvesting; zij richt zich ook op de essentie van menselijk welzijn door het faciliteren van zinvolle dagbesteding en arbeidsintegratie. Bovendien is armoedebestrijding een centrale pijler van hun inspanningen, zoals getoond door het initiatief Super Sociaal.

Vastberaden om haar kernwaarden in de praktijk te brengen, omarmt SMO Helmond de Krachtwerk-methodiek. Deze benadering streeft ernaar verder te kijken dan tekortkomingen en focust in plaats daarvan op het identificeren en versterken van de intrinsieke krachten, interesses en verlangens van hun cliënten. Deze aanpak stelt hen in staat om zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te bevorderen, met altijd een positieve en respectvolle houding als uitgangspunt.

De benadering van SMO Helmond reikt verder dan enkel het bieden van hulp; het is een partnerschap. Samen met andere relevante actoren, zoals gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen, streeft de organisatie ernaar haar cliënten niet alleen onderdak te bieden, maar ook te ondersteunen bij het herwinnen van hun plek in de maatschappij. Deze aanpak vereist nauwe samenwerking en het bundelen van krachten.

In een dynamische wereld die voortdurend verandert, omarmt SMO Helmond verandering als een kans. Ze erkent dat zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid centraal staan, zowel voor cliënten als medewerkers. De rol van de organisatie verschuift van louter opvang naar begeleiding richting zelfstandige huisvesting met voortdurende ondersteuning. SMO Helmond staat voor de uitdaging om te voldoen aan de groeiende zorgvraag, ondanks eventueel beperkte budgetten. De dienstverlening is divers, waaronder WMO en Wlz, en de organisatie staat klaar om zich aan te passen aan de altijd veranderende omstandigheden.

Het hart van de inspanningen van SMO Helmond blijft gericht op het creëren van een betekenisvolle en duurzame impact in het leven van degenen die tijdelijk aan de zijlijn van de samenleving staan. De organisatie biedt een plek van ondersteuning en begeleiding, waar individuen worden aangemoedigd om hun eigen krachten te ontdekken en te benutten. SMO Helmond gelooft in de potentie van elke individuele stap en in de kracht van samenwerking om een wereld te bouwen waarin eenieder een plek heeft en zijn of haar eigen waarde kan toevoegen.

Promotie video

NZG Locatie