Nationale Zorggids

Stichting PROV Jeugd en Gezin

Stichting PROV Jeugd en Gezin
Lindengracht 23/A
1716 DD Opmeer
Telefoon:
0226 - 355506
Website:
http://www.stichtingprovjeugdengezin.nl
E-mail:
info@stichtingprovjeugdengezin.nl

Professioneel, Resultaatgericht, Ontwikkelingsgericht en Verbindend werken “Daar waar de ander stopt, tracht Stichting PROV Jeugd en Gezin door te gaan.” De visie en missie van PROV Jeugd en Gezin vindt haar oorsprong in 2003 en geeft kans om te komen tot een daadwerkelijk verschil. Doorgaans is er zelfs sprake van weinig of geen recidief. Stichting PROV Jeugd en Gezin is een kleinschalige, laagdrempelige zorgorganisatie opgericht als Stichting in 2013 in Opmeer en heeft de kennis en kunde van tien jaar met zich meegenomen. Wij bieden begeleiding om te komen tot een optimale ontwikkeling voor jeugd en volwassenen. Onze begeleiders staan naast en met de cliënten om te zorgen dat een ieder zich kan ontwikkelen en de eigen ontwikkelpotentie weer kan ervaren. Onze uitgangspunten zijn veiligheid, continuïteit en commitment. Afhankelijk van de problematiek en de zorgvraag bieden wij verschillende vormen van begeleiding: Eén op één begeleiding of één begeleider op twee tot maximaal vijf cliënten.

NZG Locatie