Overlijdensrisicoverzekering

Bij het afsluiten van een hypotheek kun je voor een overlijdensrisicoverzekering kiezen. Een aantal jaar geleden was zo’n verzekering nog verplicht voor hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie, maar sinds 2018 is dit niet meer het geval. Toch betekent dit niet dat het overbodig is om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dit is vooral het geval omdat je soms zo’n verzekering nodig hebt voor jouw hypotheek. Helaas ziet lang niet iedereen dit in. Geldt dit ook voor jou? Dan ben je hier aan het juiste adres. In deze tekst vertellen wij je namelijk waarom je voor een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering nodig hebt

Onderpand voor jouw hypotheek
Hoewel je wettelijk gezien niet verplicht bent om een hypotheek en overlijdensrisicoverzekering gelijktijdig af te sluiten, doen veel mensen dit wel. Waarom? Omdat een hypotheekverstrekker zo’n verzekering verplicht kan stellen als onderpand van de lening. Dit doen zij vooral om zichzelf in te dekken tegen het overlijden van een persoon tijdens de looptijd van een hypotheek. Wanneer iemand sterft voordat de hypotheek is afgelost, kan een hypotheekverstrekker fluiten naar zijn geld. Dit is niet het geval als er een overlijdensrisicoverzekering is afgesloten. Er wordt dan immers geld uitgekeerd na overlijden, waardoor een nabestaande de hypotheek ‘gewoon’ kan aflossen.

Lening is hoger dan een bepaald percentage van de woningwaarde
Sommige mensen sluiten een hoge hypotheek af om een huis te kunnen kopen. Als het om een hoog bedrag gaat, kan een hypotheekverstrekker jou verplicht stellen om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dit ben je vaak verplicht als de lening hoger is dan een bepaald percentage van de marktwaarde van de woning. Bij Allianz ben je bijvoorbeeld verplicht een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten als de lening hoger is dan 80 procent van de marktwaarde van de woning. Sluit je jouw hypotheek af bij ASN of Regiobank? Dan ligt dit percentage op 100 procent.  

Jouw partner en/of kinderen hoeven niet te verhuizen
Niet iedere hypotheekverstrekker stelt een overlijdensrisicoverzekering verplicht. Ondanks dat zo’n verzekering niet altijd verplicht wordt gesteld, zijn er toch veel mensen die hem afsluiten. Dit komt vooral doordat je nabestaanden niet opzadelt met financiële problemen als je plotseling overlijdt. Jouw partner ontvangt namelijk eenmalig een geldbedrag nadat jij overleden bent. Grote voordeel hiervan is dat er ondanks het wegvallen van een kostwinner toch voldoende geld is om alle kosten te betalen. Dankzij de uitkering kan jouw partner bijvoorbeeld de hypotheek blijven betalen. Hierdoor hoeven jouw nabestaanden niet te verhuizen.

Verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen
Stelt een hypotheekverstrekker jou verplicht om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten? Of vind je het zelf een prettig idee om voor deze verzekering te kiezen? Dan moet je weten dat er verschillende vormen zijn. Allereerst kun je voor een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering kiezen. Het verzekerde bedrag blijft in dat geval de hele looptijd gelijk. Je kiest voor deze vorm als de kosten die je wilt opvangen tijdens de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering ongeveer gelijk blijven.

Naast de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering kun je ook voor een annuïtair en lineair dalende overlijdensrisicoverzekering kiezen. Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering wordt het verzekerde bedrag ieder jaar lager. In het begin daalt het bedrag langzaam, gedurende de looptijd vordert gaat dit steeds sneller. Deze vorm wordt vaak gekozen in samenhang met een hypotheek met annuïtaire aflossing. Tot slot kun je kiezen voor een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering. Wanneer je voor deze vorm kiest, daalt het verzekerde bedrag iedere maand met een gelijk deel. Je sluit deze overlijdensrisicoverzekering af bij een lineaire hypotheek.