Normal_plaatje_zorgverantwoordelijke

Als zorgverantwoordelijke heeft u een belangrijke rol bij de besluitvorming en toepassing van onvrijwillige zorg. Voor onvrijwillige zorg geldt “nee, tenzij...”. U bent verantwoordelijk voor het opstellen van een zorgplan en voor het toepassen van het stappenplan. 

 

Tijdens deze tweedaagse cursus leert u meer over:

  • Wet zorg en dwang – de belangrijkste punten voor een zorgverantwoordelijke
  • Welke rol speelt u bij de toepassing van onvrijwillige zorg?
  • Welke eisen worden gesteld aan een zorgplan en stappenplan?
  • Alternatieven voor onvrijwillige zorg
  • Gesprekstechnieken voor duidelijke communicatie
  • Casuïstiek bespreken – waar loopt u tegenaan?

Deze cursus is geaccrediteerd voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Lees verder