Normal_seth

Alle organisaties streven over het algemeen een zo hoog mogelijke kwaliteit na. Voor de ene organisatie is dit echter een stuk belangrijker dan voor de andere organisatie. Zo maakt de kwaliteit van werken van een baan met weinig verantwoordelijkheid een stuk minder uit dan de kwaliteit van werken van iemand die in een zorginstelling werkt. De gezondheid van mensen is immers afhankelijk van de kwaliteit van de geboden zorg door de medewerker in de zorginstelling. Juist omdat dit in zorginstellingen zo belangrijk is geven we jou in deze blog enkele tips die je kunnen helpen bij het behalen van een hogere kwaliteitsstandaard in jouw zorginstelling!

Regelmatige kwaliteitscontroles

Om een regelmatige en hoge kwaliteit te waarborgen dient de kwaliteit regelmatig gecontroleerd te worden. Dit is iets dat je over het algemeen laat doen door een externe partij. Deze komt op onverwachte momenten langs om de kwaliteit in jouw organisatie te controleren. Doordat deze onverwachts langskomen kun je je hier niet op voorbereiden. Dit geeft dan ook een eerlijk beeld van de dienst die jouw organisatie levert. Aan de hand van deze controle worden de sterke en de minder sterke punten zichtbaar. Wanneer men aan de hand van deze uitkomsten verder handelt zal de algehele kwaliteit binnen de organisatie al snel verbeteren.

QA Manager

Een Quality Assurance Manager, ook wel een QA Manager is een functie die in elke zorginstelling vervuld zou moeten zijn. Deze QA Manager is verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit op de werkvloer. Deze manager kan dit doen door zelf steekproefsgewijs controles in de organisatie uit te voeren, maar kan bijvoorbeeld ook verantwoordelijk zijn voor het opstellen van kwaliteitshandboeken en is verantwoordelijk voor het contact met de externe partij die de kwaliteitscontroles doet. Een waardevolle toevoeging in iedere zorginstelling dus! Ben jij nu voor jouw organisatie op zoek naar een QA Manager? Neem dan eens contact op met Talentmark.

Bewustzijn onder personeel creëren

De kwaliteit in een zorginstelling kan alleen gewaarborgd worden als iedereen zich aan de regels houdt. Of men hiertoe bereid is, is volledig afhankelijk van het bewustzijn van de medewerkers rondom de significantie van deze kwaliteit. Hoe beter men op de hoogte is van deze significantie, hoe groter ook de kans dat men zich aan alle kwaliteitsregels zal houden. Het is hierom belangrijk om het personeel regelmatig te updaten omtrent de relevantie van deze kwaliteitseisen. Zo creëer je een beter bewustzijn bij de medewerkers en zal men eerder bereid zijn een stapje extra te zetten om de kwaliteit te waarborgen.