Normal_scilife-2

Zonder twijfel blijft de COVID-19 pandemie zorgen voor economische onzekerheid, nieuwe concurrentie, samenwerking in ecosystemen en de versnelling van digitale gezondheid. Deze gebeurtenissen hebben invloed op de life sciences, doordat ze de digitale initiatieven vooruit helpen. Bedrijven in de life sciences- en gezondheidssector begrijpen dat digitale transformatie absoluut noodzakelijk is om te overleven. Door digitale transformatie met een bedrijfsgerichte instelling te benaderen kunnen organisaties bovendien evolueren en floreren in een steeds veranderende wereld.

 

Wat is digitale transformatie?

Digitale transformatie is de integratie van digitale technologie op alle vlakken van een bedrijf, waardoor de manier waarop het bedrijf werkt verandert en waarde levert aan zijn klanten. Dit gaat verder dan functie, merk en markt. In plaats daarvan richt het zich op het niveau van de waardeketen, de strategische focus en het ecosysteem. Digitale transformatie daagt traditionele bedrijfsmodellen uit door coherente digitalisering over interacties, ervaringen, inzichten en processen middels kwaliteitsmanagement software voor Life Sciences.

Hoe ziet digitale transformatie eruit?

Bedrijven gebruiken digitale transformatie om over te schakelen van transactie gerichte en latent-rapporterende organisaties naar ondernemende en op inzichten gerichte bedrijven. Bedrijven gebruiken digitale transformatie om digitale inspanningen in een breder bedrijfsbereik te integreren en daardoor meer waarde weten te genereren.

Algemene doelstellingen van digitale transformatie

  • Klantgerichte modellen sturen bedrijfsstrategieën en -operaties aan.
  • Snelle reacties op geplande of onvoorziene omstandigheden bevorderen de flexibiliteit.
  • Inzichten en gegevens van een aangesloten bedrijf ondersteunen betrokken gemeenschappen.
  • Geoptimaliseerde processen maken slimme workflows en efficiënte besluitvorming mogelijk.
  • Flexibele en ongebonden arbeidskrachten stellen bedrijven in staat talent van waar dan ook in te zetten. 

De vijf pijlers van digitale transformatie

De combinatie van mensen, ervaringen, processen, data en inzichten, die door digitale technologie worden aangestuurd en op een verbonden manier worden geleverd voor meer waarde, is wat professionals uit de sector een digitale pijler noemen. Digitale pijlers stuwen een bedrijf voort op zijn digitale reis. Digitale transformatie moet bepaald worden door keuzes binnen en over de vijf digitale pijlers.

 

Digitale gezondheid

Benut digitale technologieën om nieuwe digitale producten, therapieën of diensten te leveren om vervolgens een diepgaander contact met patiënten tot stand te brengen op hun weg naar betere gezondheids- en welzijnsresultaten

Digitale betrokkenheid en ervaring

Stimuleer een grotere betrokkenheid, samenwerking en ervaring van klanten, patiënten, zorgverleners en partners door hen te benaderen en te voorzien in wat ze nodig hebben, wanneer ze het nodig hebben.

Data als strategische waarde

Stimuleer geavanceerde analyses en verbeterde inzichten door nieuwe technologieën zoals machinaal leren, kunstmatige intelligentie en streaming analyse toe te passen op gedemocratiseerde data om van descriptieve (wat is er gebeurd) naar voorspellende (wat gaat er gebeuren) naar prescriptieve (wat moet er gebeuren) analyses te gaan.

Digitaal in de kern

Automatiseer en integreer de gehele operationele kern om bedrijfs-interconnectiviteit, intelligente operaties en Management by exception (MBE) te realiseren.

Werk opnieuw vormgegeven

Herontwerp het te verrichten werk, waar het werk wordt uitgevoerd, en wie het werk doet. Een virtueel digitaal personeelsbestand en werkplek vergt van bedrijven een herstructurering met betrekking tot een nieuwe digitale onderneming, waar open netwerken van talent, AI & machines en vernieuwde rollen de nieuwe norm zijn.

Bron figuur: Deloitte – Digitale transformatie in life sciences

 

De drive naar digitale transformatie in de life sciences

“De pandemie heeft de digitale transformatie van de MedTech industrie versneld, waardoor de manier waarop ze zaken doet en de manier waarop gezondheidszorgsystemen met bedrijven voor medische apparatuur omgaan is veranderd”, merkt Jenn Stein van ISG Life Sciences op. Er zijn aanzienlijke verbeteringen opgetreden in de mogelijkheden van apparatuur, wearables, kunstmatige intelligentie en automatisering. Bovendien is er een toename van de vraag naar middelen die de biowetenschappelijke industrie helpen patiënten beter van dienst te zijn. Bedrijven vragen om ondersteuning voor het beheer van de levenscyclus van producten, logistiek & distributie en onderhoud & reparatie. De COVID-19 pandemie is een katalysator geweest voor meer werkgelegenheid en risicokapitaalfinanciering in de life sciences-industrie. Gedreven door deze trends zijn de kosten voor voorzieningen, talent, technologische innovaties en andere activa razendsnel gestegen.

Om het landschap nog ingewikkelder te maken, staan bedrijven voortdurend onder toezicht van regelgevende instanties en consumentenorganisaties. De groeiende hoeveelheden data en de eisen van de regelgevende instanties hebben ertoe geleid dat organisaties voor geneesmiddelenbewaking en regelgeving hun aanpak van het toezicht op de naleving en het garanderen van de veiligheid van de patiënt heroverwegen. Bedrijven zoeken aanbieders die gespecialiseerd zijn in kunstmatige intelligentie, machinaal leren en automatisering om de analyses en inzichten te leveren die nodig zijn om naleving te bereiken en de veiligheid van de patiënt te bewaken.

Samenvattend, de life sciences-industrie wordt steeds meer gedigitaliseerd, gedreven door inzichten en gevormd door patiëntervaring. Bedrijven moeten digitaal zijn in plaats van alleen maar digitaal te willen zijn. Digitale transformatie is bovendien niet zomaar een modegril. Het is een noodzakelijk proces dat wetenschap, inzichten, productiviteit en samenwerkingen versterkt. Deze kwaliteiten zijn nodig om succes te boeken in het voortdurend veranderende zorg-ecosysteem.

De toekomst van digitale transformatie in de biowetenschappen

De tijd is gekomen dat bedrijven digitale capaciteiten ontwikkelen, data benutten en aansluiting zoeken bij het snel evoluerende zorg-ecosysteem. Om zaken ‘toekomstbestendig’ te maken, moeten bedrijven uitgebreide digitale transformatieprogramma's implementeren, waardoor ze concurrerend zijn in de digitale gezondheidszorg. Organisaties die er niet in slagen met succes hun weg te vinden in digitale transformatie, lopen vervolgens het risico achter de feiten aan te lopen en daardoor kansen te missen. Digitale transformatie levert voordelen op door innovatie en digitale technologie op creatieve, strategische en flexibele manieren op bedrijfsmodellen toe te passen wat vervolgens een optimale impact heeft op de patiënten, partners en werknemers. Op hun beurt versnellen bedrijven hun missie om betere gezondheid, welzijn en ervaringen voor hun patiënten te leveren; impact te stimuleren; en belanghebbenden te inspireren.

Bedrijven hebben ingezien dat de digitale revolutie ze de kans biedt om zichzelf te herdefiniëren als dienstverlenende onderneming in plaats van als fabrikant. Digitale transformatie is een uitdaging, vooral voor grotere bedrijven. Ze trekken leidinggevenden van toonaangevende digitale bedrijven aan en werken samen met gevestigde digitale bedrijven om de vruchten te plukken van deelname aan bredere zorg-ecosystemen. Als het goed uitgevoerd wordt, levert digitale transformatie een organisatie op welke is afgestemd op de eisen van de klant en aan de andere kant veerkrachtig is in een onzekere toekomst. De enige constante is dat de toekomst digitaal is.