Normal_afbeelding1

Kunnen psychedelica ingezet worden in de psychiatrie? Over de hele wereld wordt onderzoek gedaan naar de werking van psychedelische middelen en hun waarde voor de gezondheidszorg. Wat weten we nu en wat staat ons in de toekomst te wachten?

Een korte geschiedenis van psychedelica

Psychedelica als LSD, paddo’s en mescaline zijn sinds de jaren ‘50 flink onderzocht. Zelfs de Amerikaanse inlichtingendienst, de CIA, deed in het geheim onderzoek naar het beïnvloeden van de menselijke geest. In de jaren zestig werd dat rooskleuriger. Door eenvoudige beschikbaarheid en promotie door de hippiecultuur, werden deze middelen door meer mensen gebruikt. Dat vond met name de Amerikaanse regering maar niks. Door de War on Drugs kwam er een einde aan de flower power tijd. Stoffen als LSD, psilocybine en mescaline werden verboden woorden in wetenschappelijke kringen.

Psychedelische revival

Vandaag de dag wordt er gesproken over een psychedelische revival. Ingeluid door enkele onderzoekers, ontstond aan het begin van deze eeuw hernieuwde interesse in psychedelica. Maar niet om de reden die menigeen misschien verwacht. Deze specifieke groep middelen blijken eigenschappen te bezitten waar de psychiatrie interesse in heeft.

Psychedelica:

 • Veranderen je waarneming
 • Doorbreken denken in patronen
 • Stellen je meer open
 • Werken anti-verslavend

Psychedelische behandelingen

Wereldwijd worden werkzame stoffen uit psychedelica ingezet bij de behandeling van angsten, trauma’s en psychische aandoeningen. De Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit heeft namelijk al tientallen jaren klinisch onderzoek achter de rug met deze nieuwe medicatie.

 • In 2006 en 2008 werd vastgesteld dat psychedelica langdurige positieve effecten heeft op patiënten. Zo’n 67 procent van de behandelden gaf aan dat de ervaring met de werkzame stof psilocybine één van de meest betekenisvolle uit hun leven is geweest. Eén enkele sessie kan leiden tot een verbeterde houding en stemming. Maar liefst 64 procent gaf na 14 maanden aan positiever in het leven te staan.
 • Patiënten ervaren minder depressies en angsten voor het overlijden na één enkele behandeling onder professionele psychiatrische begeleiding. Psilocybine uit magic truffels werd gebruikt bij palliatieve zorg van kankerpatiënten.
 • Mensen wie tijdens een psychedelische behandeling een spirituele ervaring hebben, staan positiever in het leven (meer mededogen voor anderen). Dat bleek uit onderzoeken uit 2012 en 2015. Psychologische onderzoeken werden verricht onder verschillende type respondenten.
 • Psychedelica blijken zeer effectief bij verslavingen. Na behandeling zijn verslaafden beter in staat om geen drugs te gebruiken. Met name bij opiaten en wiet. Van 444 mensen gaf 69 procent aan minder of geen verslavende middelen te nemen na een enkele behandeling.
 • Uit één van de nieuwste onderzoeken (2020) blijkt dat de hersenplasticiteit toeneemt. Er werd door middel van fMRI gekeken naar de hersenfunctie van gebruikers. Wat opviel was dat het gebruik emoties zou stimuleren en onderlinge verbinden binnen de hersenen zou verbeteren. Dat kan leiden tot een betere hersenfunctie.

De term psychedelische drugs heeft voor veel mensen een negatieve lading. Dat terwijl de meeste middelen legaal verkocht worden in de Nederlandse smartshop. In de meeste andere landen zijn de middelen illegaal, al is het medisch gebruik steeds vaker toegestaan.

Microdosing

Erg populair is het zogenaamde microdosing, waarbij niet-waaneembare hoeveelheden van deze middelen worden ingenomen om over tijd te genieten van de voordelen van psychedelica. Zonder onder invloed te zijn. Voor de effectiviteit van microdosing is minimaal gedegen wetenschappelijk onderzoek, alleen zijn er via initiatieven als Microdose.me en de Dose app waarmee je veranderingen in je dagelijks leven als gevolg van microdosing kunt bijhouden. Voor Microdose.me zijn er zo’n 20,000 mensen die het bijhouden. Enkele van de bevindingen:

 • Psilocybine microdosers vertonen grotere verbeteringen in stemming en geestelijke gezondheid na één maand.
 • Volwassenen die psychedelica microdoseren rapporteren gezondheidsgerelateerde motivaties en lagere niveaus van angst en depressie.

Alhoewel deze psychedelische middelen in de Nederlandse smartshop te koop zijn, is het niet de bedoeling dat patiënten zelf gaan dokteren. Alle onderzoeken en behandelingen die zijn uitgevoerd, vonden gecontroleerd plaats.