Normal_schermafbeelding_2023-03-09_om_08.49.54

Bedrijfsgeneeskunde is een specialisatie binnen de geneeskunde die gericht is op de gezondheid van werknemers en de relatie tussen gezondheid en werk. Bedrijfsgeneeskunde houdt zich bezig met het voorkomen en behandelen van werkgerelateerde gezondheidsproblemen en het bevorderen van de gezondheid en veiligheid op de werkplek.

Wat doet een bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts is een arts die gespecialiseerd is in bedrijfsgeneeskunde en werkzaam is bij een bedrijf of arbodienst. De bedrijfsarts houdt zich bezig met het bevorderen van de gezondheid en veiligheid op de werkplek en het voorkomen en behandelen van werkgerelateerde gezondheidsproblemen. De bedrijfsarts adviseert werkgevers en werknemers over arbeidsomstandigheden en de effecten daarvan op de gezondheid.

 

Welke taken heeft een bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts heeft verschillende taken, waaronder het uitvoeren van medische keuringen en onderzoeken, het geven van advies over arbeidsomstandigheden en het begeleiden van werknemers bij ziekteverzuim. Daarnaast adviseert de bedrijfsarts werkgevers over het bevorderen van de gezondheid en veiligheid op de werkplek en het voorkomen van werkgerelateerde gezondheidsproblemen.

 

Wat heeft een bedrijfsarts gestudeerd?

Om bedrijfsarts te worden, moet men eerst de opleiding geneeskunde voltooien. Na het behalen van het artsexamen kan men zich specialiseren in bedrijfsgeneeskunde door een vierjarige vervolgopleiding te volgen tot bedrijfsarts. Tijdens deze opleiding leert men onder andere over arbeidsomstandigheden, arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en de relatie tussen gezondheid en werk. Daarnaast leert men over wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid.

In sommige gevallen wordt je geholpen door een ANIOS bedrijfsgeneeskunde. Dit is een basisarts die geneeskunde heeft gestudeerd en (nog) niet ervoor heeft gekozen verder te studeren tot bedrijfsarts.

Om als bedrijfsarts te kunnen werken, moet men geregistreerd staan in het BIG-register. Dit register houdt bij welke zorgverleners voldoen aan de wettelijke opleidingseisen en gedragsnormen. Daarnaast moeten bedrijfsartsen zich houden aan de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

 

Wanneer schakel je een bedrijfsarts in?

Een werkgever is verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen bij langdurig ziekteverzuim en bij arbeidsongevallen. Daarnaast kan een bedrijfsarts worden ingeschakeld bij gezondheidsproblemen die gerelateerd zijn aan het werk, zoals bijvoorbeeld bij klachten aan de rug of nek door een verkeerde werkhouding. Ook kan een bedrijfsarts worden ingeschakeld bij psychische klachten die gerelateerd zijn aan het werk, zoals stress of burn-out.

 

Conclusie

Een bedrijfsarts heeft eerst de opleiding geneeskunde gevolgd en heeft zich vervolgens gespecialiseerd in bedrijfsgeneeskunde door een vierjarige vervolgopleiding te volgen tot bedrijfsarts. Bedrijfsartsen moeten geregistreerd staan in het BIG-register en zich houden aan de beroepscode van de NVAB.