Normal_pexels-rodnae-productions-6519905

Er is sprake van een bedrijfsongeval als je een ongeluk hebt tijdens het uitoefenen van je werkzaamheden. Door simpelweg uit te glijden over een gladde vloer ben je eigenlijk al slachtoffer van een bedrijfsongeval. Hierdoor kun je letsel oplopen. Ook een burn-out is een bedrijfsongeval dat ontstaat door een te hoge werkdruk. De werkgever is altijd aansprakelijk als deze niet aan de zorgplicht heeft voldaan. Heb je juridische hulp nodig bij een bedrijfsongeval? Dan kun je een letselschade advocaat inhuren. In dit artikel leggen we je uit wat een letselschade advocaat doet na een bedrijfsongeval.

Letselschade na bedrijfsongeval

Wil je weten of je na je letselschade bedrijfsongeval recht hebt op een schadevergoeding, dan is het verstandig om een letselschade advocaat in te schakelen. Hoe lastig dat ook kan zijn, want je wil je werkgever liever niet in de weg zitten. Maar toch is het verstandig, want je maakt mogelijk zelf grote uitgaven (zoals medische kosten) en wellicht minder doordat je nu ziek thuis. Bovendien betaalt de verzekeraar eventuele schadeclaims, niet je werkgever zelf. Naast vaststellen of je recht hebt op een schadeclaim, onderhoudt een letseladvocaat ook contact met de verzekeraar van je werkgever en berekent deze de hoogte van de schadevergoeding. In dit stappenplan zie je concreet wat een letselschadejurist voor je doet na een bedrijfsongeval.

Schadevergoeding voor letsel na bedrijfsongeval

Voordat de letselschade advocaat aan de slag kan, is verzameling van alle relevante informatie nodig. Om dat te verkrijgen, schrijft de advocaat je werkgever aan, eventuele getuigen en wordt het proces verbaal opgevraagd. Blijkt hieruit dat je werkgever inderdaad aansprakelijk is? Dan vindt er overleg plaats over de haalbaarheid van een schadevergoeding.

Om de hoogte van de schadevergoeding te kunnen onderbouwen, vraagt de letselschade advocaat je medische gegevens op. Verder is de jurist je persoonlijke belangenbehartiger en ondersteunt deze je in alles wat je nodig hebt op juridisch vlak.

Na erkenning van de aansprakelijkheid, is het de bedoeling dat je een voorschot op de schadevergoeding krijgt. Dit vraagt je letselschade advocaat voor je aan bij je werkgever. Ook eventuele herinneringen hieraan, worden door je jurist verstuurd. Pas bij volledig herstel, kunnen we je zaak afronden. Soms gebeurt het echter dat klachten langere tijd aanhouden. Dan schakelen we een medisch deskundige in die onderzoekt of er is van permanent letsel. Is dat het geval, dan kunnen we bepalen of de definitieve schadevergoeding hoger moet uitvallen.

Een letselschade advocaat is er dus puur om de juridische belangen van werknemers te behartigen en ervoor te zorgen dat ze krijgen wat ze verdienen.

Benieuwd wat een advocaat voor jou kan betekenen na letselschade bedrijfsongeval? Op de website van DAS vind je alles over letselschadejuristen, bedrijfsongevallen en de mogelijkheden die je hebt na het oplopen van letsel.