Normal_hands-2906458_1280

In het verkeer gebeuren dagelijks veel ongelukken. Auto ongelukken, een voetganger die op het zebrapad aangereden wordt of een fietsongeval. Maar ook op het werk gaat het dagelijks fout. Een val van de trap, een hand tussen een machine of een aanrijding met een heftruck. Daarnaast vindt er jaarslijk 130.000 keer een hondenbeet met letsel plaats.

Het aantal verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en hondenbeten blijft ook toenemen. Niet zo gek als het op de weg al weer drukker is dan vóór de intrede van het coronavirus. Deze stijging brengt ook met zich mee dat de druk op de zorg toeneemt. Deze was als gevolg van het coronavirus al groot, maar wort alsmaar groter. Temeer nu er in veel letselschade zaken ook nog eens medische expertises nodig zijn, naast alle medische behandelingen.

Het medische traject bij een letselschade zaak

Lijdt iemand schade door een ongeluk en is een ander aansprakelijk, dan kan een letselschade advocaat een schadevergoeding claimen. Het letselschade traject wat dan volgt, bestaat uit een aantal stappen. Ten eerste uiteraard het onderzoek naar de schuldvraag gevolgd door een aansprakelijkstelling. Is de aansprakelijkheid erkend, dan volgt vaak een medisch traject. Nu juist dit traject zorgt voor een steeds grotere belasting van de zorg!

Iedere letselschade advocaat beschikt over een medisch adviseur. Dit is vaak een arts die ook nog in een ziekenhuis of andere zorginstelling aan het werk is. Door de toename van het aantal ongevallen in het verkeer en op het werk, krijgen medisch adviseurs het steeds drukker. Dit kan of ten koste gaan van het eigen werk, of letselschade slachtoffers moeten steeds langer wachten op een medisch advies. Hoe dan ook, de druk op de zorg neemt toe door de stijging van het aantal ongevallen en het aantal letselschade claims.

De medische expertise

In een aantal letselschade dossiers is het ook noodzakelijk om een expertise uit te laten voeren. Een expertise houdt in dat een gespecialiseerde arts een letselschadeslachtoffer onderzoekt en op basis van zijn onderzoek en het medisch dossier een groot aantal vragen van de medisch adviseur van het slachtoffer en de medisch adviseur van de verzekeraar beantwoordt.

Een expertise is niet in iedere letselschadezaak nodig, maar vooral bij ernstig letsel of in het geval van een discussie tussen partijen over het causaal verband tussen het ongeval en het letsel. Denk hierbij aan een gecompliceerde beenbreuk waarvan het de medisch adviseurs niet duidelijk is wat de gevolgen voor het slachtoffer op de lange termijn zijn. Blijkt ui de expertise bijvoorbeeld dat er een kans op vervroegde artrose bestaat, dan zal hier in de schaderegeling rekening mee moeten worden gehouden.

In het geval van een discussie omtrent het medisch causaal verband gaat het vaak om niet objectiveerbaar letsel, zoals bij door het ongeval chronisch geworden nekklachten. In deze zaken wordt vaak een neuroloog, psycholoog en/ of een verzekeringsgeneeskundige ingeschakeld.