Normal_f598fca480bc7db83cb6750cb127860f6d9b2df3

Bij het runnen van een onderneming komen veel dingen kijken, maar het belangrijkst zijn de mensen. Zonder personeel kan er uiteindelijk weinig werk verzet worden. Helaas wil het nog wel eens voorkomen dat een werknemer voor een bepaalde tijd niet kan werken. Bijvoorbeeld omdat die persoon ziek is, of omdat die persoon voor langere tijd arbeidsongeschikt is geraakt. Zeker naarmate je bedrijf groeit, krijg je hier meer mee te maken. Wat zijn de financiële gevolgen hiervan en hoe kan een verzuimverzekering hierbij helpen?

Wat is een verzuimverzekering?

Naarmate je bedrijf groeit, krijg je steeds meer te maken met verzuim. Wij mensen worden nu eenmaal af en toe ziek en hoe meer mensen je in dienst hebt, hoe groter de kans wordt dat er een aantal uitvallen. Als werkgever weet je dit meestal wel op te lossen, bijvoorbeeld door wat te schuiven in de planningen. Het wordt echter problematisch als een werknemer langdurig niet in staat is om te werken. Je krijgt dan niet alleen de planning niet meer rond, je krijgt ook te maken met behoorlijke kosten. Dat is waar een verzuimverzekering om de hoek komt kijken.

Een langdurig zieke werknemer moet je als werkgever door blijven betalen. Met een verzuimverzekering neemt de verzekeringsmaatschappij deze kosten van je over. Bovendien kun je in sommige gevallen de kosten voor de preventie van verzuim ook vergoed krijgen. De verzekeraar heeft er namelijk baat bij als zijn polishouders minder te maken krijgen met verzuim. Dat is de reden dat de kosten van maatregelen tegen verzuim – denk bijvoorbeeld aan cursussen over het beheersen van stress – in sommige gevallen vergoed worden.

Hoeveel scheelt het?

Laten we voorop stellen dat een verzuimverzekering je bedrijf heel veel geld kan schelen. Als een werknemer langdurig ziek wordt, dan ben je als werkgever namelijk verplicht om hem of haar twee jaar lang minimaal 70% van het brutoloon door te betalen. In het eerste jaar geldt vaak zelfs dat het loon voor de volle 100% doorbetaald moet worden.

Voor een werknemer is dat natuurlijk een prettige zekerheid, maar als werkgever kan het een gigantische kostenpost vormen. Normaal gesproken ben je natuurlijk ook veel geld kwijt aan salarissen, maar daar krijg je productiviteit en omzet voor terug. Een werknemer die ziek is kost net zo veel, maar levert nauwelijks iets op. Zeker voor kleinere bedrijven kan een financiële tegenslag als deze de toekomst van het bedrijf serieus in gevaar brengen. Een verzekering ziekte werknemer biedt in zo’n geval een uitkomst.

Hoeveel kost het?

Het is lastig op voorhand te zeggen hoeveel een verzuimverzekering zal gaan kosten voor jouw bedrijf. De maandelijkse premie wordt namelijk berekend aan de hand van meerdere factoren. Zo maakt het uit hoeveel werknemers je bedrijf heeft en in welke branche het bedrijf actief is. Ook spelen de gemiddelde leeftijd en de salarissen van de werknemers een rol. We kunnen dus niet noemen hoeveel je precies per maand zult betalen voor de premies. Gemiddeld moet je echter denken aan 1,5% tot 5,5% van de loonkosten.