Normal_stethoscoop__computer__toetsenbord__informatie__medisch

Een onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Nederlands Huisartsen Genootschap maakt duidelijk dat het zorggebruik bij de huisarts na de lancering van de website Thuisarts.nl afgenomen is met 12 procent. Deze afname betekent een maandelijkse vermindering van 675.000 huisartsbezoeken in het hele land. Dat meldt het LUMC.

De website Thuisarts.nl is gelanceerd in maart 2012 en heeft momenteel zo’n 1,6 miljoen unieke bezoekers en 2,9 miljoen pageviews per maand. De onderwerpen op de website zijn op de patiënt gerichte vertalingen van wetenschappelijke huisartsenrichtlijnen. 90 procent van de huisartsen gebruikt de website voor voorlichting. Het doel van dit onderzoek was om het verband tussen de website Thuisarts.nl en het zorggebruik in de huisartsenpraktijk te onderzoeken. 

De onderzoekers maakten gebruik van NIVEL data van bijna 1 miljoen inwoners, representatief voor de Nederlandse populatie. Van 2009 tot 2014 bezochten zij in totaal 18,1 miljoen keer hun huisarts. Door de trend in huisartsbezoeken te vergelijken vóór en ná de lancering van Thuisarts.nl konden de onderzoekers de invloed van de website op het zorggebruik berekenen. Hierbij hielden zij rekening met seizoensinvloeden.

Uit de resultaten blijkt dat vooral het aantal telefoontjes naar de huisarts afnam. Het aantal lange huisartsconsulten (20 minuten) nam juist toe. Waarschijnlijk betekent dit dat de, vaak laag-complexe, telefonische contacten na de lancering van Thuisarts.nl zijn afgenomen. Belangrijk is dat ook het zorggebruik van ouderen afnam, evenals dat van mensen met een lage sociaal-economische status. De website Thuisarts.nl bereikt dus ook deze bevolkingsgroepen. 

Dit onderzoek maakt duidelijk dat eHealth een krachtig instrument kan zijn om zelfzorg te vergroten en zorggebruik te veranderen. Het duidelijke, onafhankelijke karakter van Thuisarts.nl en de zeer goede integratie van de website in het spreekuur van de huisarts lijken de sleutel tot succes. 

Door: Redactie Nationale Zorggids