Normal_schildkliermedicijn

Gisteren zijn de resultaten verschenen van het onderzoek naar de gevolgen van het overstappen van het medicijn Thyrax op andere schildkliermedicatie. 350.000 gebruikers van Thyrax moesten afgelopen jaar noodgedwongen overstappen op schildklierhormoonmedicijnen van andere producenten. Uit onderzoek naar de gevolgen daarvan blijkt nu dat de kans op overdosering na de overstap flink is. Dat meldt ZonMw. 

Met name patiënten die per dag meer dan 100 microgram van de werkzame stof levothyroxine slikken, lopen een grotere kans op overdosering. Bij 53 procent van deze groep verschuiven de bloedwaarden na de overstap van normaal naar niet-normaal. Dat zijn ruim 50.000 personen.

Bijna dertig procent van de patiënten had twaalf weken na de overstap meer klachten dan daarvoor. Daarentegen had een kwart van de patiënten minder klachten. Voor hen was de overstap dus positief. Het aantal patiënten dat zich (tijdelijk) ziek moest melden nam toe van vijf procent naar elf procent. Ook de sportbeoefening had te lijden onder de overstap en de klachten die daarop volgden.

De resultaten bevestigen de noodzaak van controle van de bloedwaarden zes weken na de overstap. Ook is het verstandig te overwegen om de patiënten met een hoge dosering Thyrax (100 micgrogram of meer) bij de overstap een lagere dosering te geven. “Ons advies is en blijft om patiënten niet over te zetten op een ander merk wanneer zij goede bloedwaarden hebben en zich goed voelen”, benadrukt internist-endocrinoloog Eric Fliers. Hij is tevens voorzitter van de klankboerdgroep die de onderzoeken begeleidde.

Patiënten en Schildklier Organisatie Nederland (SON) maakten zich vooraf al grote zorgen over de gevolgen voor de gezondheid van de overstappers. Terecht, blijkt uit de resultaten van het onderzoek. SON ziet in deze resultaten de bevestiging van haar inzet: geen gedwongen overstap van schildkliermedicijn voor patiënten. In de brief aan de Tweede Kamer, die SON samen met acht andere patiëntenorganisaties heeft verzonden, benadrukt zij dit nogmaals.

“De huisartsenstandaard en de handleiding van de apothekers (KNMP) bevestigen dit evengoed. Ze zijn dus onverkort van kracht en moeten worden nagekomen”, aldus Rietje Meijer, directeur van SON.

Het onderzoek was een initiatief van Schildklier Organisatie Nederland (SON) en de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE) en werd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid mogelijk gemaakt door ZonMw. Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en het PHARMO instituut voerden het onderzoek uit. 

Door: Redactie Nationale Zorggids