Logo_nvwa_logo

Onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bevestigt dat consumenten acute en chronische gezondheidsrisico’s lopen bij gebruik van MMS (onder andere bekend als Miracle Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement of Master Miracle Solution). Dit product, waarvoor de NVWA al waarschuwt sinds 2010, wordt verkocht als voedingssupplement. Bureau Risicobeoordeling & onderzoek van de NVWA heeft een risicobeoordeling van dit product gemaakt. Dit meldt NVWA.

MMS wordt voornamelijk via internet aangeboden ter bestrijding van diverse ziekten bij de mens. Daarnaast wordt het aangeboden als waterzuiveraar. Uit de risicobeoordeling die de NVWA liet maken, blijkt dat er bij het gebruik van dit middel ernstige gezondheidsrisico’s kunnen optreden bij gebruikers. MMS is een product dat bestaat uit een 25-28% natriumchlorietoplossing, die geactiveerd moet worden met een zuur (bijvoorbeeld citroenzuur of zoutzuur) en vervolgens met water of vruchtensap moet worden ingenomen. Volgens de informatie van leveranciers van MMS kan bij gebruik van het product misselijkheid, braken en diarree optreden.

Wereldwijd zijn diverse gevallen gerapporteerd van ook andere (ernstige) bijwerkingen zoals ernstige vermoeidheid, hemolytische anemie, ernstige hemolyse, brandwonden in het maagdarmkanaal, ademhalingsproblemen, nierfalen, leverfalen en lage bloeddruk.

De NVWA heeft in 2010 consumenten gewaarschuwd voor dit middel omdat de veiligheid van het product niet kon worden gegarandeerd. Aangezien het verboden is helende eigenschappen aan een levensmiddel toe te schrijven heeft de NVWA gehandhaafd op het ongeoorloofd gebruik van dergelijke claims.

De afgelopen jaren blijkt de vraag en het aanbod van MMS niet af te nemen. Reden voor de NVWA om de gezondheidsrisico’s concreet in kaart te brengen. Vanwege de gebleken acute en chronische gezondheidsrisico's voor consumenten zal de NVWA op basis van dit BuRO-advies gaan handhaven op de verkoop van schadelijke MMS-producten.

Door: Redactie Nationale Zorggids