Normal_borstkanker

Bijna alle vrouwen die behandeld zijn voor niet-uitgezaaide borstkanker hebben na de behandeling last van gezondheidsproblemen. Het gaat om een grote variëteit aan klachten, zoals vermoeidheid, tintelende handen en voeten (neuropathie) en problemen met geheugen en concentratie. Voor een deel van deze gezondheidsproblemen werd geen zorg gevraagd. Chemotherapie is de behandeling die tot de meeste klachten leidde. Dat blijkt uit onderzoek van IKNL en onderzoeksinstituut NIVEL..

Vermoeidheid, neuropathie en concentratieproblemen

93 procent van de vrouwen had na de behandeling last van een of meer gezondheidsproblemen. De meeste vrouwen (64 procent) hadden zorg gevraagd voor een of meerdere van deze problemen.

De klachten waren divers. Zo rapporteerde meer dan helft van de respondenten vermoeidheid of psychosociale problemen. Een derde rapporteerde tintelende handen en voeten (neuropathie). Vier op de tien ervoer problemen met geheugen of concentratie en 38 procent van de vrouwen had slaapproblemen. Klachten gerelateerd aan een vervroegde overgang speelden bij 39 procent van de vrouwen. Een vijfde had huidproblemen en ook een vijfde had problemen met haaruitval.

Deze klachten werden zowel kort na de behandeling als langer na de behandeling gerapporteerd. Dit wijst er mogelijk op dat klachten nog niet altijd herkend worden of dat er geen zorg voor is gevraagd. Ook kan het zijn dat deze klachten niet goed te verhelpen zijn, zodat ondersteuning alleen kan helpen om de klachten te accepteren en ermee om te leren gaan.   

Risico op klachten groter na chemotherapie

Om gezondheidsklachten na de behandeling te voorspellen werd de kans op klachten per behandeling bepaald. Behandeling met chemotherapie gaf een verhoogd risico op klachten als vermoeidheid, problemen met ademhalingswegen, klachten van de spijsvertering, neuropathie en huidproblemen. Ook na hormoontherapie rapporteerden vrouwen meer vermoeidheid.

Herkennen van klachten na kanker

Meer bekendheid van de risicofactoren voor gezondheidsproblemen na behandelingen kan helpen bij het herkennen van symptomen, zowel in het ziekenhuis als ook voor huisartsen. Dat kan bijdragen aan tijdige verwijzing naar passende nazorg.

Als patiënten vragenlijsten invullen over gezondheidsgerelateerde problemen en kwaliteit van leven, dan kunnen zorgprofessionals de (na)zorg hierop aanpassen. Deze monitoring van problemen na behandeling kan mogelijk helpen om voorlichting te geven over gezondheidsproblemen, gezond gedrag te bevorderen, symptomen vroeg te signaleren en de nazorg te verbeteren. Tenslotte moet de behandeling van borstkanker steeds meer maatwerk worden, waarbij de afweging wordt gemaakt tussen het risico op terugkeer van de ziekte en de kans op latere gezondheidsproblemen, aldus IKNL.

Door: Nationale Zorggids