Podotherapeuten maken zich zorgen over mensen met diabetes die wegblijven

In verschillende media sloegen huisartsen en specialisten de afgelopen tijd alarm: het is veel te rustig op de spreekuren. Patiënten zijn bang dat ze het coronavirus oplopen bij de dokter. De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) herkent dit beeld. Mensen met diabetes mellitus blijven weg uit de podotherapiepraktijk. 

De podotherapeut speelt een belangrijke rol in de voetzorg voor mensen met diabetes. Diabetes mellitus kan zorgen voor veel lichamelijke problemen waaronder een verslechterde doorbloeding in het lichaam. Een goede doorbloeding is onder andere belangrijk om wonden goed te laten genezen. Als bij iemand met diabetes een voetwond ontstaat, dan geneest deze vaak erg langzaam. Als men niet op tijd behandeld wordt, kan het zelfs leiden tot onnodige amputatie. 
 

Angst voor besmetting met corona

Doordat bij de huisarts alle reguliere zorg is opgeschort vanwege de coronacrisis, zijn mensen met een hoog risico op voetwonden niet meer in beeld bij de arts. De meeste mensen met diabetes die een verhoogd risico op voetwonden hebben, zijn gelukkig wel onder behandeling bij de podotherapeut. "Maar dan moeten de mensen wel naar de podotherapiepraktijk durven komen. Podotherapeuten merken dat mensen onterecht angstig zijn. In de praktijk is de zorg zo georganiseerd dat van corona verdachte patiënten geen reguliere podotherapiepraktijken bezoeken”, aldus Janet van Keulen, directeur van de NVvP.
 

Kans op amputaties neemt toe

Sinds 2015 is voetzorg bij mensen met diabetes opgenomen in de basisverzekering. Door een uitstekende samenwerking tussen de huisarts, medisch specialist, podotherapeuten en pedicures is het aantal amputaties ten gevolge van diabetische voetwonden de laatste jaren gelukkig gedaald. Van Keulen: “Door de coronacrisis zien we een toename van diabetische voetwonden. Als dit nog lang doorgaat en mensen zorg blijven mijden, dan zal het aantal amputaties mogelijk terugkomen op het niveau van 1995. Amputaties die niet nodig waren geweest door op tijd de juiste podotherapeutische zorg te vragen.”
 

Goede voetcontrole van groot belang voor mensen met diabetes

Van Keulen roept daarom mensen met diabetes op om zelf hun voeten goed te controleren op verdachte plekken zoals roodheid, blaren, wondjes of andere bijzonderheden. “Bij verdachte plekken of wonden aan de voeten dienen mensen direct contact met de podotherapeut op te nemen. Omdat de podotherapeut met gescheiden patiëntenstromen werken is de angst voor besmetting dus niet reëel. Wij vrezen juist verergering van klachten en amputaties omdat mensen niet tijdig aan de bel trekken.”
 
Door: Nationale Zorggids