Normal_triage_telefoon_bellen_meldkamer

Terwijl mensen met een hoger inkomen na een telefonische triage van de huisartsenpost (HAP) vaker de HAP bezoeken voor een consult, krijgen mensen met een laag inkomen vaker een telefonisch consult of huisbezoek. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de onderliggende gezondheidsproblemen die mensen met een lager inkomen vaker hebben. Ook hebben mensen in een sociaaleconomische kwetsbare positie vaak minder goede gezondheidsvaardigheden, waardoor zij minder goed hun klachten kunnen uitleggen. Dit meldt Nivel. 

De HAP is bedoeld voor hulp bij acute gezondheidsproblemen die optreden buiten de openingstijden van iemands eigen huisarts. De telefonische triage, vaak het eerste contact tussen patiënt en het HAP, heeft als doel zo snel en veilig mogelijk in te schatten welke vorm van zorg mensen nodig hebben. Op basis van het gezondheidsprobleem en de snelheid dat iemand zorg nodig heeft, krijgt de patiënt telefonisch advies (weinig spoed), een consult op de huisartsenpost (gemiddelde spoed) of een huisbezoek door de huisarts van de HAP (veel spoed).

Geen verschillen in inschatting mate van spoed

Mensen met een laag inkomen blijken zich met iets andere klachten te melden bij de HAP dan mensen met een hoger inkomen. Er zijn geen verschillen geconstateerd bij het inschatten – door de triagist – van de mate van spoed waarmee de gemelde zorgvragen behandeld dienen te worden. Wel verschilt de vorm van zorg die werd toegekend: mensen met een hoger inkomen worden bij gelijke klachten en gelijke inschatting van de mate van spoed vaker uitgenodigd naar de HAP te komen voor een consult, terwijl mensen met een laag inkomen vaker een telefonisch advies of een huisbezoek krijgen.

“Dit nieuwe onderzoek wijst uit dat verschil in inkomensgroep in het proces van triage wel een rol speelt bij de toewijzing van passende zorg, maar niet in de inschatting hoe snel iemand zorg nodig heeft. Het zou goed zijn om verder onderzoek te doen om deze verschillen te verklaren, bijvoorbeeld door te bekijken of de gezondheidsvaardigheden van de beller een rol spelen, dus de manier waarop iemand in staat is de zorgvraag uit te leggen aan de triagist”, aldus Nivel-onderzoeker Tessa Jansen.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, 
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/na-telefonische-triage-krijgen-mensen-met-een-laag-inkomen-vaker-een-consult-telefoon-aan, geraadpleegd op 20-05-2021