Normal_geld__pennen__contract__afspraak

In de tweede helft van 2019 en in heel 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 243 concentraties in de zorg goedgekeurd. Dit zijn er 42 minder dan in de anderhalf jaar daarvoor. Ook is de betrokkenheid van private equity en buitenlandse partijen afgenomen. Dat staat in de informatiekaart Concentraties in de zorg 2020 van de NZa. 

Deze ontwikkelingen maakt de NZa op uit haar zorgspecifieke concentratietoets. Vanuit deze wettelijke taak toetst de toezichthouder of concentratieplannen van zorgaanbieders volgens de juiste procedures verlopen. Het kan dan gaan om juridische en bestuurlijke fusies, overnames of het oprichten van een gezamenlijke onderneming. Daarbij kijkt het naar juiste betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders. Op basis van deze toets kan de NZa geen conclusies trekken over de effecten van de concentratie op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg.

Concentraties in 2020

Het aantal aanvragen in de mondzorgsector is het sterkst afgenomen. Toch komen net zoals in 2019 de meeste aanvragen voor een concentratie uit deze sector, gevolgd door de langdurige zorg en medisch-specialistische zorg. In deze sectoren wordt continuïteit van zorg het vaakst genoemd als belangrijkste reden voor de concentratie. De grootste stijging in het aantal aanvragen is te zien in de geestelijke gezondheidszorg.

Buitenland en private equity

Bij 52 aanvragen is er sprake van betrokkenheid van een buitenlandse partij. Dit betekent een daling van 20 procent in vergelijking met 2019. Het verschil komt onder meer door een afname in het aantal concentraties in de mondzorgsector.

Private equity is vooral zichtbaar in sectoren die op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) winst mogen uitkeren. Het gaat met name om de sectoren mondzorg, paramedische zorg, farmaceutische zorg en langdurige zorg. De NZa blijft de ontwikkelingen van private equity in de zorg volgen en doen indien nodig nader onderzoek.

Door: Nationale Zorggids