Er is behoefte aan een breder vernieuwd toekomstperspectief in de zorg

De houdbaarheid van de zorg staat onder grote druk. Verandering is nodig. Het rapport van de RVS “Anders leven en zorgen” pleit voor een gelijkwaardig samenspel tussen naasten, vrijwilligers en beroepskrachten. Maar achter de negatieve urgentie voor deze verandering, de problemen, rijst de behoefte aan een breder vernieuwd toekomstperspectief op. Dat meldt ANP Expert Support. 

Zorg is maar een deel in het leven van mensen en het sociale netwerk om de mens is van belang. Klein en groot, juist ook als het er niet is. Waar zorg of begeleiding nodig is, is dit onderdeel van het leven en moeten we zoeken naar de oplossing die het beste past bij de unieke situatie van iemand met een zorgvraag. Die staat niet los van een woonvraag, of de vraag hoe we buurten inrichten of in hoeverre we armoede of gezondheidsverschillen acceptabel vinden, of niet.

Persoons- en netwerkgerichte zorg, wederzijds begrip voor elkaar, eerder in contact komen (huisbezoeken) en zich welkom voelen (als gehele gezin) zijn belangrijke uitgangspunten. En dat het gaat om het gesprek te voeren. Bij de oplossingsrichtingen is vooral van belang om informele zorg te positioneren als onderdeel van een team en beroepskrachten te trainen om het gesprek te voeren over wederzijdse verwachtingen en wederkerigheid. Dat lijkt evident, maar in de praktijk ook lastig en niet altijd de gewoonte. Niet in iedere familie is het namelijk rozengeur en maneschijn.

Het is belangrijk om meer aandacht te vestigen op het ook toerusten van burgers om een (zorg)taak op te kunnen pakken. Het vinden van informatie, het eigen maken van vaardigheden en het toepassen en delen van (ervarings)kennis is even voorwaardelijk als de beschikbaarheid van mensen. En draagt tevens bij aan de waarde c.q kwaliteit die mensen kunnen bieden, en de inspanning die dit van hen vraagt. Naast het RVS rapport noemen we hierbij ook de nieuwe campagne #DeZorgvanMorgen van het Zorginstituut NL gericht op de bevolking. Naast awareness vergroten en een beroep doen, hoort ook zo goed als mogelijk is helpen toerusten tot die opgave.

Veerkracht

Dit vraagt bovenal veerkracht, want ook op deze weg komen we obstakels tegen. Eén ding is zonneklaar: we hebben elkaar nodig en verandering is een constante. De collectieve verantwoordelijkheid voor een zorgzame samenleving doet ook een appèl op onze collectieve veerkracht; onderweg naar een nieuwe solidariteit.

Door: Nationale Zorggids