Tics en dwang bij kinderen: wanneer moet er wat aan gedaan worden?

Het syndroom van Gilles de la Tourette wordt gekenmerkt door het bestaan van tics. Tics zijn herhaald optredende bewegingen of geluiden. Hierbij denk je misschien aan het herhaaldelijk roepen van bepaalde woorden, maar ook knipperen met de ogen, ophalen van de neus, schokken met de schouders en kuchen of grommen, zijn vormen van tics. Dat meldt het UMCG.

Naast tics komen vaak ook dwangverschijnselen voor. Als iemand last heeft van dwangverschijnselen voert diegene steeds dezelfde handelingen uit, ook al weet hij of zij dat die handelingen niet nodig zijn.  Voor mensen met dwangverschijnselen kan het erg moeilijk zijn om niet toe te geven aan de dwanghandeling. Je hebt twee soorten dwanghandelingen: handelingen die worden gedreven door bezorgdheid, zoals continu controleren of het gas wel uit is of de deur goed op slot. Maar, er zijn ook dwanghandelingen die niet uit bezorgdheid of angst voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de drang om voorwerpen te tellen, dingen op een bepaalde manier te rangschikken of het moeten uitvoeren van bepaalde rituelen, bijvoorbeeld voor het naar bed gaan. Deze vorm van dwang komt vaak voor bij personen met het syndroom van Gilles de la Tourette.

Verbergen

Veel mensen kunnen tics en dwangverschijnselen tijdelijk verbergen, bijvoorbeeld als ze hun huis verlaten. Hierdoor is het voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar, maar zorgt het wel voor veel leed bij de persoon zelf. Dwang komt ook behoorlijk vaak voor. Er is geen scherpe grens tussen ‘normaal’ en een ‘stoornis’.

Hoe worden tics en dwangverschijnselen veroorzaakt? Kun je er aanleg voor hebben? En wat is de rol van de hersenen? Tijdens de lezing zullen de sprekers Andrea Dietrich en Pieter Hoekstra in gaan op deze vragen en vertellen ze hoe de behandeling van tics en dwangverschijnselen eruit ziet. 

Door: Nationale Zorggids