Normal_infusion-pump-and-blurred-background-in-hospital-i-2022-05-27-07-23-18-utc-min__1_

Op dit moment zijn geneesmiddelen met bepaalde immunoglobulinen minder beschikbaar. Geneesmiddelen met immunoglobulinen (antistoffen) helpen het lichaam tegen ziekteverwekkers, bijvoorbeeld bij afweerstoornissen. Het tekort aan deze geneesmiddelen komt door productieproblemen en speelt in de hele EU. De inspectie staat daarom nu toe dat ziekenhuisapotheken hun voorraad onderling uitwisselen als dat nodig is voor de behandeling van patiënten. De inspectie zal in deze gevallen niet handhavend optreden. Dit geldt tot en met uiterlijk 30 november 2022, meldt IGJ. 

Geneesmiddelen in een ziekenhuisapotheek mogen in principe alleen worden afgeleverd aan patiënten. Dit staat in de Geneesmiddelenwet. Soms is het belangrijk dat (ziekenhuis)apotheken medicijnen onderling kunnen uitwisselen. Bijvoorbeeld bij (dreigende) tekorten van bepaalde onmisbare geneesmiddelen. Zo kunnen apothekers die nog voldoende voorraad hebben, verpakkingen van het geneesmiddel leveren aan collega’s die weinig of geen voorraad hebben. Deze toestemming is tijdelijk.

Sommige ziekenhuizen hebben op dit moment al minder voorraad van immunoglobulinen. Tegelijkertijd hebben andere ziekenhuizen nog wel (voldoende) voorraad. De lijst van geneesmiddelen is te vinden op de website van IGJ. 

Import uit andere landen

Immunoglobulinen worden verkregen uit bloedplasma van bloeddonoren. Bloedproducten vallen niet onder de Mutual Recognition Agreement, waardoor een tekortenbesluit geen oplossing kan bieden. Wel kan een ziekenhuisapotheker of groothandelaar een aanvraag voor levering op artsenverklaring indienen als dit noodzakelijk is voor de behandeling van een individuele patiënt. Ongeregistreerde geneesmiddelen die via de levering op artsenverklaring uit het buitenland worden betrokken, zijn patiëntgebonden en komen niet voor onderling uitwisselen in aanmerking.

Toestemming onder voorwaarden

De IGJ geeft uitsluitend toestemming als de vragende ziekenhuisapotheker schriftelijk om het geneesmiddel verzoekt, de ontvangst en verstrekking ervan achteraf kan worden aangetoond, de leverende ziekenhuisapotheker een sluitende administratie voert en het uitsluitend gaat om immunoglobulinen die onder de categorie 'humaan normaal immunoglobuline' vallen. Ook wordt er uitsluitend toestemming gegeven als de aanvraag betrekkening heeft op de volgende registratienummers: RVG 121587, RVG 117460, EU/1/07/404, RVG 17034, RVG 30505, RVG 16941, EU/1/11/687, EU/1/13/840, RVG 111798, RVG 116224, EU/1/05/329, RVG 118226, RVG 104459, RVG 117388 en EU/1/08/446. 

De ziekenhuisapothekers moeten het vervoer van deze geneesmiddelen zo organiseren dat de kwaliteit en veiligheid geborgd is, én de toestemming wordt alleen verleend voor een bepaalde periode.  In dit geval zal IGJ niet handhavend optreden tot en met 30 november 2022. 

Door: Nationale Zorggids