Achterstand bevolkingsonderzoeken in 2021 ingehaald

Vergeleken met het eerste coronajaar 2020 kregen in 2021 ruim 1,3 miljoen meer mensen een uitnodiging voor een bevolkingsonderzoek naar darmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitors van het RIVM. De opgelopen achterstand tijdens de coronapandemie, ontstaan door het tijdelijk stopzetten van de onderzoeken in 2020, is daarmee ingehaald. Ook de deelname aan de bevolkingsonderzoeken nam weer toe, al was dit nog wel lager dan voor de coronaperiode. Dat meldt het RIVM. 

Voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker werden in 2021 2,3 miljoen mensen uitgenodigd. In 2020 ging het nog om 1,8 miljoen mensen. In 2021 deden ruim 1,6 miljoen (ruim 70 procent) mensen mee. Daarvan kreeg 4,6 procent een ongunstige uitslag van de ontlastingstest. Bij bijna 20.000 mensen werd uiteindelijk darmkanker of een vergevorderde poliep gevonden. 

Borstkanker

In 2021 kregen 1,2 miljoen personen een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Van hen deed 72,5 procent mee. Het percentage deelnemers dat werd doorverwezen voor verder onderzoek lag op 2,6 procent. Het aantal uitnodigingen was in 2021 een stuk hoger dan in 2020. Toen werden ruim 750.000 uitnodigingen verstuurd. Toch is het aantal uitnodigingen nog niet op het oude niveau. Dit komt niet alleen door de coronapandemie, maar ook door een tekort aan screeningslaboranten.

Baarmoederhalskanker

Om de in 2020 opgelopen achterstand in te halen, werden in 2021 zo’n 200.000 meer uitnodigingen verstuurd voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. In totaal ging het in 2021 om ruim 1 miljoen uitnodigingen. Daarmee is de achterstand volledig ingehaald. Verder lag het percentage deelnemers dat een uitstrijkje liet maken bij de huisarts in 2021 op 42,7 procent. Voor de zelfafnameset was dit 12,1 procent, in 2020 was dit nog 8,1 procent. Bij ruim 6.200 personen werd uiteindelijk baarmoederhalskanker of een voorstadium daarvan gevonden.

Door: Nationale Zorggids