Moedersterfte tijdens bevalling is de laatste jaren gehalveerd

Het aantal vrouwen dat overlijdt voor, tijdens of na de bevalling in Nederland is de laatste jaren gedaald. Dit blijkt uit een promotieonderzoek van Athanasios Kalliandis, gynaecoloog in opleiding in het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij zag ook dat bij een keizersnede de kans op overlijden hoger is dan bij een vaginale bevalling, zo meldt het LUMC.

In Nederland overleden tussen 2006 en 2018 171 vrouwen tijdens de zwangerschap, bevalling en tot en met één jaar na de bevalling. Ten opzicht van de dertien jaar daarvoor is dat een halvering van het sterfterisico. Het meest opvallende verschil is dat de belangrijkste oorzaak hart- en vaatziekte is (19 procent), terwijl zwangerschapsvergiftiging hiervoor altijd de meest voorkomende doodsoorzaak was. Het aantal sterftegevallen als gevolg van zwangerschapsvergiftiging is gedaald van 30 procent naar 12 procent.

Risico nog steeds erg laag

Een andere belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat de manier van bevallen ook van invloed is op het sterfterisico. Vrouwen met een keizersnede hadden een drie keer zo grote kans om te overlijden dan vrouwen met een vaginale bevalling. En 1 op de 10 sterftegevallen na een keizersnede was het directe gevolg van de operatie. Maar er is ook goed nieuws: het absolute risico om te overlijden na een keizersnede is nog steeds erg laag. 13 per 100.000 vrouwen overlijdt door een keizersnede. Dat is een sterke daling in vergelijking met de jaren ’90.

Meerdere risicofactoren

Risicogroepen van moedersterfte zijn tieners, oudere vrouwen en vrouwen met een Surinaamse of Antilliaanse afkomst. Waarschijnlijk is er sprake van intersectionaliteit. Dat betekent dat er meerdere risicofactoren tegelijkertijd aanwezig zijn, zoals: armoede, taalbarrière, gezondheidsproblemen en/of een ongeplande zwangerschap.

Kallianidis maakte voor het onderzoek gebruik van gegevens van de Auditcommissie Maternale Sterfte en Morbiditeit. Hierin wordt elk overlijden van een vrouw tijdens de zwangerschap tot en met 1 jaar na de bevalling bijgehouden.

Baarmoederverwijdering na keizersnede

Naast inzicht in de frequentie van moedersterfte was het doel van Kallianidis om de geleverde zorg te verbeteren. Daarbij keek hij naar baarmoederverwijdering. Dat is volgens de onderzoeker het laatste redmiddel bij zeer ernstig bloedverlies of ernstige infecties tijdens de bevalling.

Nationale Zorggids