Zorgsector heeft miljarden euro's nodig voor waarmaken groene ambities

De Nederlandse zorg zegt flink wat extra geld nodig te hebben om te verduurzamen. Nu is de klimaatimpact van de sector nog behoorlijk groot: zo'n 7 procent van de totale CO2-uitstoot is op de zorg terug te voeren. Die uitstoot moet snel omlaag, zo spraken brancheorganisaties vorig jaar met de overheid af in een zogeheten Green Deal. Om de groene ambities waar te maken zijn volgens een eerste inventarisatie eenmalige investeringen van 1,6 miljard tot 3,4 miljard euro nodig. Dat geld is er volgens de branche nu niet.

"Zonder extra middelen kunnen de ambities uit de Green Deal Duurzame Zorg niet gerealiseerd worden en dienen doelstellingen te worden bijgesteld", schrijven zorgorganisaties in een gezamenlijke brief aan Tweede Kamerleden die zich met volksgezondheid bezighouden. Onder meer ActiZ, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse ggz vragen hun om de kapitaalinjectie.

Lastige taak

De zorg wil onder meer verduurzamen door minder grondstoffen en energie te gaan gebruiken en meer materialen te hergebruiken. Dat vergt allerlei investeringen in gebouwen en processen. Naast de eenmalige kosten denken de brancheorganisaties jaarlijks tussen de 350 en 650 miljoen euro nodig te hebben om de sector op een hoger duurzaamheidsniveau te krijgen. Behalve op alle kosten wijzen ze erop dat ook de afstemming beter kan. Volgens hen werkt dat nu "buitengewoon lastig" doordat vier verschillende ministeries erbij betrokken zijn. Dat zijn Volksgezondheid, Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat.

Verduurzaming van de zorg staat donderdag op de agenda van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Door: ANP