Normal_rss_entry-374324

Het probleem van de drinkwatervoorziening in Nederland, waarvoor het RIVM maandag waarschuwt in een nieuw rapport, wordt onderschat. Dat zeggen drinkwaterbedrijven Dunea en het Waterbedrijf Groningen. Zij stellen dat er een gebrek is aan urgentie, zowel bij de consument als bij bedrijven en de overheid.

Volgens het RIVM is in 2030 naar verwachting bij alle tien drinkwaterbedrijven sprake van een tekort. In delen van het land, waaronder in Groningen en het westen van Zuid-Holland, zijn die er nu soms al. "Drinkwater was altijd iets vanzelfsprekends, maar dat is niet meer zo. Het dringt alleen te langzaam door dat we met z'n allen bewuster en duurzamer met water om moeten gaan", zegt woordvoerder Arie Spruit van Dunea, dat het drinkwater verzorgt voor 1,3 miljoen mensen in het westen van Zuid-Holland. "Het zou net zoveel aandacht mogen krijgen als energie besparen op dit moment. Het punt is alleen dat mensen waterbesparing minder merken in de portemonnee."

Ook het Waterbedrijf Groningen pleit voor meer bewustwording. "Door klimaatverandering en bevolkingsgroei is het waterverbruik fors toegenomen. Dat we het toilet doorspoelen met drinkwater is een enorme luxe. Maar nu vraag je je wel af waar we mee bezig zijn", zegt Wout Kompagnie, programmamanager Watertransitie. "Het zou maar liefst 25 procent van het verbruik schelen als we bijvoorbeeld douchewater zouden gebruiken."

Mogelijke maatregelen

Het Groningse waterbedrijf, dat net als Dunea kijkt naar alternatieve manieren om water te winnen, zegt nog maar net voldoende water te kunnen leveren en "dat wordt in de toekomst alleen maar erger". "Iedereen vindt het belangrijk dat er drinkwater is, maar daarvoor zal de overheid een actievere rol moeten gaan spelen", vindt Kompagnie. Zo pleiten beide bedrijven er voor om bijvoorbeeld bij de bouw van nieuwe huizen rekening te houden met de beschikbaarheid van water en het proces van vergunningverlening voor nieuwe wingebieden te versnellen. Ook de industrie zou actiever op zoek moeten gaan naar mogelijkheden om te besparen, vinden ze.

"We kunnen aan twee knoppen draaien", legt Kompagnie uit. "De vraag naar water verminderen en meer water oppompen. We verbruiken nu zo'n 125 liter per persoon per dag, dat kan makkelijk wat minder." In het verhogen van de prijs van water om mensen zo bewuster te maken van hun gebruik, zien Dunea en Waterbedrijf Groningen niets. "Water is een eerste levensbehoefte dus het moet wel voor iedereen betaalbaar blijven", zegt Spruit. Bovendien blijkt uit eerste onderzoeken dat de prijs fors omhoog moet om enig effect te zien. "Daarin zit niet de oplossing. We moeten ons gaan realiseren dat water ook echt op kan raken."

Door: ANP