Normal_pexels-los-muertos-crew-8460047__1_

Het Radboudumc start met een Expertisecentrum voor Kindertrauma en -brandwondenzorg. Het centrum gaat speciale zorg bieden aan kinderen met zwaar letsel en de gevolgen daarvan op het kind en het gezin. Met het centrum wordt ingezet op een andere structuur van de bestaande traumazorg. Dit meldt Radboudumc.

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Kindertrauma en -brandwondenzorg brengt alle disciplines die nodig zijn voor de juiste zorg voor kinderen in geval van ernstig letsel samen. Het team bestaat uit zorgprofessionals gespecialiseerd in onder meer kinder(trauma)chirurgie, kinderanesthesie, kinderpsychologie en kinderintensive care. Naast deze zorg staat ook direct een team klaar om psychosociale hulp te bieden aan kind en ouders bij een dergelijke, vaak levensveranderende, situatie. 

Trauma

Jaarlijks raken in Nederland 300 tot 350 kinderen zwaargewond door onder meer zware verkeersongevallen, ongelukken in huiselijke kring, het spelen met vuur(werk), een val van hoogte of kindermishandeling. Het Radboudumc is één van de grootste traumacentra in Nederland, waar ernstige of meervoudig gewonde slachtoffers, volwassenen én kinderen, worden behandeld zodra de oproep hiervoor komt. Deze zorg is vanaf de locatie van het ongeval tot aan de revalidatie.
 
Traumachirurg Stijn Nelen zegt dat kinderen passende traumazorg moten krijgen, en dat de huidige zorg daar nog niet op aangepast was. Met het nieuwe expertisecentrum in het Radboudumc kan goede en passende zorg geboden worden aan zowel kinderen als volwassenen. 

Speciale zorg voor kinderen

De zorg voor meervoudig of ernstig gewonde slachtoffers wordt in Nederland door elf traumacentra uitgevoerd, voor zowel volwassenen als kinderen. Maar kinderen zijn geen kleine volwassenen. Daarom vraagt (trauma)zorg en behandeling voor kinderen om een team van gespecialiseerde zorgprofessionals. Het Radboudumc is met het Amalia kinderziekenhuis al ver in de specialistische zorg voor en behandeling van kinderen met complexe aandoeningen. Door het nog beter bundelen van de traumazorg rond het kind wordt de zorg geoptimaliseerd. 
 
Het nieuwe centrum heeft een specialistisch team dat de benodigde specifieke traumazorg voor kinderen kan leveren. Het team bestaat uit onder meer kindertraumachirurgen, pedagogisch medewerkers en kinderpsychologen een speciale IC geheel ingericht voor kinderen. Ook beschikt het over alle faciliteiten voor kindertraumazorg: van een kindertraumakamer tot een hartlongmachine (ECMO). Zo krijgt het kind in geval van zwaar letsel direct optimale en passende zorg. 

Regionaal

Kinderen uit Zuid- en Oost-Nederland kunnen voor gespecialiseerde zorg bij ernstige brandwonden al sinds 2021 ook in het Radboudumc terecht voor behandeling. Het Radboudumc Expertisecentrum voor Kindertrauma en -brandwondenzorg zet deze regionale functie voor het opvangen van zwaargewonde kinderen uiteraard voort en breidt waar nodig uit. Het centrum werkt samen met ziekenhuizen en revalidatiecentra in de regio zodat het kind ook in de volgende fasen de benodigde zorg krijgt, zo dicht mogelijk bij huis. Dichtbij als het kan, ver weg als het moet. 

Preventie en onderzoek

Het centrum besteedt speciale aandacht aan kindermishandeling en nalatigheid. Dit komt voor bij ruim 40 procent van de zwaargewonde kinderen onder de 5 jaar. Daarnaast richt het centrum zich op preventie en onderzoek, door trends in ongelukken te observeren en samen te werken met gemeenten om goede voorlichting te starten.
 
Door: Nationale Zorggids