Normal_pexels-rfstudio-3618606__1_

Nu het weer lente is en de zon vaker tevoorschijn komt, staan we vaker stil bij de risico’s van uv-stralen zoals huidkanker, huidverbranding en huidveroudering. Uit onderzoek blijkt dat 9 op de 10 Nederlanders bewust is van deze risico’s. Toch beschermt lang niet iedereen zich goed genoeg tegen de zon. Slechts één op de vijf mensen geeft aan zich voldoende in te smeren, terwijl één derde zich zelden of nooit insmeert. Om zoveel mogelijk Nederlanders bewust te maken van het belang van een goede zonbescherming slaan KWF en Kruidvat de handen ineen. Dit meldt Kruidvat.

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer de helft er helemaal niet bij stilstaat dat het op zonnige dagen verstandig is zonnebrandproducten te gebruiken. Zulke ‘vergeten smeermomenten’ doen zich vooral voor tijdens het winkelen (57 procent), op het terras zitten (45 procent) of tijdens het wandelen en fietsen (42 procent). Daarnaast vergeten zes op de tien Nederlanders zich na het zwemmen vaak opnieuw in te smeren. Ook smeert ruim een derde zich niet in op zonnige dagen in de herfst of winter. Wanneer wel wordt gesmeerd, vergeten we het vaakst de voetzolen (56 procent), oren (38 procent) en knieholtes (36 procent).   

Haat aan zandkorrels

Er bestaan twijfels over hoeveel zonnebrandcrème per smeerbeurt nodig is. Bijna de helft van de Nederlanders heeft geen idee dat zo’n zeven theelepels crème bij elke smeerbeurt verstandig is. De Nederlanders die zich zelden of nooit insmeren geven als excuus tijdig schaduw te zoeken (43 procent), het een onprettig gevoel te vinden (18 procent) of dat hun huid het niet nodig heeft (27 procent). En wanneer we ons dan insmeren, gaat het niet altijd zonder irritaties. De grootste ergernissen zijn voor ruim zeven op de tien Nederlanders de zandkorrels die aan je huid blijven plakken en het feit dat je niet overal bij komt, zoals je rug (58 procent). Zeven procent van de Nederlanders smeert om deze reden nooit zijn rug in.   

Jongere generatie meer bewust  

Ongeveer de helft van de Nederlanders zegt snel te verbranden, en dat is niet zonder risico’s. Een te lange blootstelling aan UVA- of UVB-straling zorgt voor schade als huidveroudering en rimpels en kan op den duur ook huidkanker veroorzaken. Uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) komt naar voren dat het aantal gevallen van huidkanker in de komende tien jaar naar verwachting met 40 procent stijgt. De oorzaak hiervan is overmatige onbeschermde blootstelling aan de zon en zonnebanken in de afgelopen decennia. Een positieve ontwikkeling is dat bijna één op de drie consumenten in de afgelopen jaren vaker zonbescherming is gaan gebruiken. Dat geldt vooral voor de jongere generatie. Zo zeggen bijna vier op de tien jongeren dat zij zich vaker dan voorheen insmeren. Naarmate de leeftijd vordert, geldt dit voor minder mensen. Een kleine 30 procent van de Nederlanders boven de 35 jaar geeft aan zich nu vaker tegen de zon te beschermen.   

Samenwerking KWF en Kruidvat

KWF zet zich al jaren in om advies te geven over verstandig zonnen. Linda Sumner, Woordvoerder bij KWF: “Geniet van de zon, maar bescherm jezelf goed tegen de schadelijke straling ervan. Draag zonbeschermende kleding, vermijd de zon tussen 12.00 uur en 15.00 uur en smeer jezelf goed in: elke twee uur met minstens factor 30.” KWF en Kruidvat slaan de handen ineen om zonbescherming te stimuleren. KWF gaat tijdens sportevents en in winkelstraten in gesprek over goede zonbescherming. Hierbij worden Kruidvat Solait zonbeschermingsproducten uitgedeeld. Ook zijn tips voor verantwoord zonnen terug te vinden in alle communicatie van Kruidvat, van winkels tot online.   

Duurzaamheid op laatste plek

Slechts 12 procent van de Nederlanders heeft duurzaamheid in de top drie staan van aankoopmotieven bij de aanschaf van zonnebrandproducten. De helft geeft aan duurzaamheid niet zo belangrijk te vinden en één op de twee consumenten heeft twijfels bij het duurzame karakter van zonnebrand. Tegelijkertijd erkent 57 procent dat zonnebrandmiddelen een negatieve bijdrage leveren aan de oceanen. Niek Schipper, Trading Director A.S. Watson Health & Beauty Benelux: “Reden genoeg voor Kruidvat om bij het ontwikkelen van het Solait assortiment respect voor de huid én de oceaan als uitgangspunt te nemen. Een groot deel van de Solait producten zijn dan ook vrij van microplastics. De producten zijn grotendeels biologisch afbreekbaar, verpakt in een recyclebare verpakking en bovendien betaalbaar. Hiermee is verantwoorde zonbescherming voor zoveel mogelijk consumenten bereikbaar.”

Door: Nationale Zorggids