Normal_medical-concept-with-doctor-stethoscope-and-heart-2021-08-31-15-59-20-utc-min__1_
Om de zorg toekomstbestendig te maken is vernieuwing van het zorgstelsel noodzakelijk. Als belangrijk (deel van de) oplossing hiervoor zetten alle ondertekenende partijen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) volop, en in de breedte van alle aspecten en terreinen van de zorg, in op passende zorg. Passende zorg is zorg die bewezen effectief is en waarde toevoegt, die samen met zorgverlener en patiënt tot stand komt en die zich meer richt op gezondheid dan op ziekte. Dit meldt Rijksoverheid.
In de afgelopen periode heeft Jan Kremer als speciaal gezant Passende zorg bij het Zorginstituut het kader voor Passende zorg ontworpen en de beweging naar deze zorg gestimuleerd en geconcretiseerd. 
 
In het IZA hebben de partijen het kader Passende zorg als leidraad gekozen. Hiermee is de beweging naar passende zorg klaar voor een volgende fase. Vanuit de regierol van het ministerie van VWS, wordt VWS opdrachtgever en facilitator van het gezantschap Passende zorg.

Passende zorg

De opdracht aan de speciaal gezant is het stimuleren van de beweging naar passende zorg. Dat gebeurt in de eerste plaats door het verbinden van beleid en praktijk rondom passende zorg. Ten tweede zal de speciaal gezant het ministerie van VWS adviseren over de beleidsmatige inzet om passende zorg te realiseren, vooral gevoed door de bevindingen van de speciaal gezant in de praktijk.
 
Jan Kremer is hoogleraar zorg en samenleving in het Radboudumc. Hij heeft brede ervaring in de zorg als gynaecoloog, adviseur en toezichthouder. Hij was onder meer voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut en lid van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS).
 
Door: Nationale Zorggids