Normal_callcenter-agent-working-from-home-student-prepar-2023-06-02-21-57-25-utc__1_

Clément Bellet, universitair docent aan Erasmus School of Economics, heeft samen met Jan-Emmanuel De Neve (University of Oxford) en George Ward (University of Oxford) gedurende zes maanden bijna 1800 werknemers van elf Britse callcenters geobserveerd. De onderzoeksresultaten tonen een causaal verband aan tussen geluk van werknemers en productiviteit in het eerste grootschalige veldonderzoek in zijn soort. Dit meldt Erasmus University.

De bevindingen van Bellet en zijn co-auteurs zijn gepubliceerd in het tijdschrift Management ScienceOpent extern en vormen het duidelijkste bewijs van het effect van welzijn op de prestaties van werknemers tot nu toe. Het onderzoek onder bijna 1.800 callcentermedewerkers van British Telecom toont aan dat een toename van één punt geluk (op een schaal van nul tot tien) gepaard ging met een toename van 12 procent in hun productiviteit, gemeten aan de hand van wekelijkse verkoopgegevens.
 
Co-auteur Jan-Emmanuel De Neve zegt: "Het staat buiten kijf dat het goed is om te zorgen voor hoe werknemers zich op het werk voelen. Zowel de morele als de zakelijke aspecten zijn nu geregeld, vooral gezien ons meest recente veldonderzoek waaruit blijkt dat het welzijn van werknemers de productiviteit en de werving en het behoud van talent stimuleert, wat op zijn beurt een meetbaar effect heeft op de algemene financiële prestaties van een bedrijf."

Geluk

De onderzoekers Bellet, De Neve en Ward gebruikten een beproefd mechanisme voor het meten van subjectief welzijn in de vorm van een wekelijkse enquête met één vraag die naar de werknemers werd gemaild en waarin hen werd gevraagd hun geluk in de afgelopen week te beoordelen op een vijfpuntsschaal. Deze scores werden vervolgens anoniem gekoppeld aan de individuele prestaties van de werknemers in dezelfde periode, waaruit bleek dat er een positieve correlatie bestaat tussen geluk en productiviteit. De resultaten bouwen voort op eerder onderzoek dat stemmingseffecten in laboratoriumsituaties aantoont en tonen aan dat geluk een effect heeft op de productiviteit als het gaat om werknemers, taken en banen in de echte wereld.

Soort werk

Het effect van geluk verschilde per taak. Eenvoudige 'bestellingen' werden minder beïnvloed door de stemming van een werknemer, terwijl bij complexere taken - zoals onderhandelen, het verkopen van productbundels en hercontracteren - de productiviteit met gemiddeld 20 procent toenam per punt verbetering in geluk.
 
Co-auteur George Ward voegt daaraan toe: "Onze bevindingen suggereren dat de relatie tussen stemming en productiviteit niet altijd eenduidig is en kan afhangen van het soort werk dat mensen doen. De stemming lijkt een bijzonder sterke drijvende kracht te zijn achter de prestaties bij taken die menselijke interactie vereisen en waarbij sociale en emotionele vaardigheden een grote rol spelen in hoe productief iemand is. Dit soort banen maakt een steeds groter deel uit van de economie, wat suggereert dat het belang van het geluk van de werknemer mettertijd waarschijnlijk zal toenemen."

Het weer

Bellet, De Neve en Ward gingen nog een stap verder om de robuustheid van hun bevindingen te testen, door gegevens over het aantal ramen in de callcenters te combineren met de weersomstandigheden - om de differentiële visuele blootstelling aan het weer tussen de werknemers te gebruiken als een vorm van natuurlijk experiment.
 
Zij konden trends in de stemming vaststellen die correleerden met de visuele weersomstandigheden - met werknemers die minder gelukkig waren op sombere dagen, vooral in callcenters met veel ramen waar de werknemers visueel worden blootgesteld aan de veranderlijke patronen van het Britse weer.
 
Clément Bellet legt uit: "We hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het vakgebied door niet alleen direct het geluk van werknemers te meten, maar ook het effect van blootstelling aan het weer op de stemming te isoleren met behulp van de uiteenlopende architectuur van BT-kantoorgebouwen. Dit was een uitdagende taak, aangezien eerdere onderzoeken naar weer en stemming vaak uitgingen van het effect van visuele blootstelling zonder de stemming rechtstreeks te meten. Door deze door het weer veroorzaakte stemmingsschokken te isoleren, konden we dieper inzicht krijgen in het causale effect van stemming op prestaties in een reële omgeving."
 
Door: Nationale Zorggids