Normal_rss_entry-389623

De Hartstichting gaat geld steken in onderzoek naar de vraag waarom er minder vrouwen dan mannen meedoen aan onderzoek naar hart- en vaatziekten. Die ondervertegenwoordiging is een probleem, aldus de organisatie, want veel behandelingen zijn gebaseerd op resultaten van studies bij vooral mannen. Vrouwen lopen door deze "kennisachterstand" de kans niet de meest passende behandeling te krijgen.

"Om vrouwen optimaal te kunnen behandelen voor hart- en vaatziekten moeten vrouwen evenredig vertegenwoordigd zijn in dit soort studies", benadrukt de Hartstichting. "Zo is bekend dat vrouwen vaker en soms andere bijwerkingen ervaren van medicijnen dan mannen. In Amerika zijn er zelfs medicijnen van de markt gehaald, toen vrouwen vaker ritmestoornissen kregen door deze medicijnen", weet de stichting.

Reden

Het is vooralsnog onduidelijk waarom er te weinig vrouwen te porren zijn voor onderzoek. Gedachten zijn er wel over: "Zo zou de combinatie van werk en zorg bij vrouwen zwaarder kunnen wegen. Ook zou een overwegend mannelijk onderzoeksteam voor vrouwen eerder een reden kunnen zijn om niet deel te nemen".

Erasmus MC, Amsterdam UMC en UMC Utrecht werken mee aan het onderzoek, dat uiteindelijk mogelijkheden moet opleveren om drempels weg te nemen voor vrouwen om aan studies mee te doen.

Door: ANP