Normal_vaccination-against-new-stamp-2022-02-10-02-03-24-utc

Nu het griepseizoen van start is gegaan, is het belangrijk dat iedereen maatregelen neemt om zichzelf en dierbaren te beschermen tegen de griep. Volgens de Europese Unie worden elk jaar tot vijftig miljoen mensen in Europa besmet met het griepvirus. Hoewel iedereen besmet kan raken, lopen sommige mensen, zoals ouderen of mensen met een chronische aandoening, een groter risico op ernstige gezondheidscomplicaties als gevolg van de griep. De meest effectieve manier om de kans op het krijgen van griep te verkleinen, is de jaarlijkse griepvaccinatie. Dit meldt Viatris.

Uit cijfers van het Nationaal Programma Grieppreventie blijkt dat de vaccinatiegraad van de doelgroep voor de griepprik slechts 58 procent was in 2021. Dat is laag vergeleken met de doelstelling van 75 procent van de Wereldgezondheidsorganisatie. In de groep mensen tot zestig jaar met een medische indicatie (bijvoorbeeld diabetes, hart-, long- en nierziekten) was de griepvaccinatie het laagst (27 procent). De hoogste vaccinatiegraad (77 procent) werd bereikt in de groep van mensen van vijfenzestig jaar en ouder die een medische indicatie hadden.

Onderzoek

Viatris onderzocht onder gevaccineerde en niet-gevaccineerde mensen met een chronische aandoening in Europa wat hun beweegredenen zijn rondom vaccinatie. Hieruit kwamen de drie belangrijkste factoren:
 
1) Aanbeveling van hun huisarts (61 procent)
 
2) Op eigen initiatief een griepprik gehaald (31 procent)
 
3) Zichzelf beschermen tegen griep vanwege hun onderliggende medische aandoening (18 procent).
 
“Influenza, ook wel griep, is een ziekte die niet moet worden onderschat. Mensen met een kwetsbare gezondheid, denk bijvoorbeeld aan mensen met een chronische aandoening of ouderen kunnen veel last hebben van griep wat kan leiden tot verslechtering van hun gezondheidstoestand of een ziekenhuisopname. Het is van groot belang dat zij zich ieder jaar laten vaccineren tegen de griep”, aldus voorzitter van de Nederlandse Influenzastichting Ted van Essen.
 
Andere belangrijke factoren die door de respondenten in het onderzoek werden genoemd, waren de bescherming van hun naasten. Daarnaast werd ook de aanbeveling van de apotheker genoemd.

Toekomstvisie

De waarschijnlijkheid om in de toekomst een griepvaccinatie te halen is sterk afhankelijk van de aanbeveling van zorgverleners en het geloof in de effectiviteit van griepvaccins, zoals door de helft van de respondenten wordt gemeld.
 
"Dit onderzoek geeft duidelijk aan wat mensen motiveert om zich te beschermen tegen de griep. Dergelijke onderzoeken zijn belangrijke hulpmiddelen die we vaak leveren aan de gezondheidszorg om het bewustzijn van griep te ondersteunen.” zegt Jorge Puig de la Bellacasa (Country Manager Viatris Nederland).
 
Meer informatie over de risico’s die de griep met zich meebrengt, en het belang van vaccineren bij mensen met een kwetsbare gezondheid is te vinden op www.griepgereed.nl.

Door: Nationale Zorggids