'Ernstige twijfels over studie naar oversterfte kinderen tijdens corona'

Het Prinses Máxima Centrum neemt “nadrukkelijk afstand” van een onderzoek waaraan het heeft meegewerkt naar oversterfte tijdens de coronapandemie. Daarom gaat het de wetenschappelijke kwaliteit van deze studie onderzoeken. Waar het gespecialiseerde ziekenhuis vooral mee zit is dat de publicatie de indruk kan wekken dat coronavaccins juist hebben bijgedragen aan de oversterfte. Dat toont de studie namelijk niet aan. Dit meldt Skipr.

Begin juni is de studie gepubliceerd waaraan drie auteurs van het Prinses Máxima Centrum hebben meegewerkt. Het doel was om het effect van de coronamaatregelen op het overlijden van kinderen met kanker in lage inkomenslanden, maar tijdens het onderzoek verschoof de aandacht naar een kant die volgens het ziekenhuis te ver van haar expertise af lag. “We zijn geen expert op het gebied van epidemiologie en willen die indruk ook niet wekken.”

Publicatie intrekken

Het ziekenhuis zegt scherper te moeten zijn geweest op de uitvoering van het onderzoek en de resultaten ervan. Mocht uit het nieuwe onderzoek blijken dat er onzorgvuldigheden zijn, dan wordt de publicatie ook ingetrokken.

"Als Prinses Máxima Centrum willen we benadrukken dat we sterk voorstander zijn van vaccineren en dat deze publicatie zeker niet moet worden gelezen als een argument tégen vaccineren. De studie toont op geen enkele wijze aan dat er een verband tussen vaccinaties en oversterfte bestaat, dat is expliciet niet de bevinding van de onderzoekers. We betreuren dan ook dat deze indruk is ontstaan."

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky