Amstelland heeft twee nieuwe buidelstoelen voor ouders en premature baby’s

Ouders en hun prematuur geboren kindjes op de afdeling neonatologie van het Amstelland Ziekenhuis kunnen gebruikmaken van twee nieuwe buidelstoelen. Strong Babies kon deze dankzij vele donaties overhandigen aan de NICU. Het Amstelveense ziekenhuis was onderwerp van een inzamelingsactie van Strong Babies. Twee medewerkers vroegen de organisatie hierom. Dit meldt Strong Babies.

De donaties zijn onder meer afkomstig van Rotaryclub Amstelveen, Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland, Bangarage Amstelveen en Stichting Witte Bedjes. Ook ouders en andere donateurs hebben geld gedoneerd voor de buidelstoelen die van groot belang zijn voor goede hechting tussen ouder en kind. Veel huid-op-huidcontact vergroot ook nog eens de overlevingskansen van te vroeg geboren kindjes.

Betere weerstand en bescherming tegen infecties

Premature baby’s die veel gebuideld worden, hebben minder stress en betere hersengroei. Ook stabiliseert het hun hartslag en ademhaling en slapen en groeien ze er beter door. Door huid-op-huidcontact verhoogt hun weerstand, zijn ze beter beschermd tegen infecties en hoeven ze minder lang in het ziekenhuis te liggen. De WHO adviseert dagelijks minimaal 8 tot 24 uur huid-op-huidcontact.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky