LUMC herontdekt afgeschreven medicijn voor bloedkanker

Het vergeten bloedkankermedicijn aclarubicine blijkt een veelbelovende alternatieve behandeling te zijn voor patiënten met uitbehandelde Acute Myeloïde Leukemie (AML). Dit hebben onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontdekt. Aclarubicine is sinds 2004 niet meer beschikbaar in Europa, terwijl het in China en Japan nog steeds een effectieve chemotherapie is tegen bloedkanker. In Nederland kan het middel dus een mogelijke herintroductie maken bij AML. Dit meldt het LUMC. 

Anthracyclines, een groep chemotherapieën waar aclarubicine onder valt, zijn effectieve middelen, maar kunnen wel tot hartschade leiden. Daarom is slechts een beperkte behandeling met deze chemomiddelen mogelijk, omdat herhaalde behandelingen hartfalen tot gevolg kunnen hebben.

Eerder toonden Sjaak Neefjes en zijn onderzoeksgroep al aan dat je doxorubicine, een ander soort anthracycline, kan ‘ontgiften’. Het medicijn is daardoor zo aan te passen, dat het geen hartschade oplevert, maar wel alle tumorcellen doodt. “Dat klinkt veelbelovend, maar deze bevindingen zijn gebaseerd op onderzoek in cellijnen en proefdieren.”

Geen harttoxiciteit

Bij aclarubicine blijkt de harttoxiciteit in zijn geheel te ontbreken, waardoor de behandeling van bloedkanker in China en Japan met dit middel succesvol is. In Shangai is al onderzoek gedaan naar behandeling met de chemotherapie bij uitbehandelde AML-patiënten. Daaruit blijkt dat zo’n 70 procent van hen reageert op de therapie en ongeveer 30 procent zelfs genezen werd verklaard. De vijfjaarsoverlevingskans van AML-patiënten is op dit moment slechts 30 procent, maar kan stijgen naar 53 procent als aclarubicine wordt aangeboden als laatste behandeloptie. “De belangrijkste reden achter het succes van aclarubicine is dat het niet schadelijk is voor het hart, en je dus patiënten hiermee kan blijven behandelen.”

Herintroductie aclarubicine Europese markt

Het middel is momenteel niet beschikbaar voor patiënten in Nederland, maar wetenschappers werken hard aan herintroductie op de Europese markt. Ondertussen vinden klinische studies plaats, in samenwerking met dr. Li in China, om verder te onderzoeken hoe aclarubicine bij AML en andere soorten bloedkanker kan worden gebruikt.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky
Afbeelding: LUMC