Normal_rss_entry-433086

De universitaire medische centra in Maastricht, Amsterdam en Rotterdam (Erasmus MC) gaan binnen enkele weken expertisecentra opzetten om de zorg voor post-covid-patiënten te organiseren in hun regio. Binnen enkele maanden volgen ook de andere umc's, meldt demissionair zorgminister Pia Dijkstra in een Kamerbrief. Het doel is een landelijk dekkend netwerk waar kennis en ervaring over post-covid-verschijnselen worden verzameld en gedeeld.

Dijkstra heeft de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met de koepelorganisatie voor de umc's (NFU), verschillende organisaties en anderen die betrokkenen zijn bij de zorg voor mensen die langdurige of blijvende ernstige klachten hebben overgehouden aan corona. Tot nu toe is de zorg en behandeling van post-covid-klachten versnipperd en niet altijd passend, omdat er nog te weinig kennis is over de verschillende verschijnselen.

Ziektebeelden onderzoeken

De minister is blij dat de umc's het voortouw nemen bij de expertisecentra, wat ze hun ook had gevraagd. De universitaire medische centra kunnen nieuwe ziektebeelden onderzoeken en de kennis delen met huisartsen, ziekenhuizen, revalidatiezorg, paramedici en patiëntenverenigingen. Ze is tevreden dat er een intensieve samenwerking is ontstaan tussen patiënten, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, koepelorganisaties, onderzoekers en de hulpstichting voor coronapatiënten C-support om te komen tot een samenhangende aanpak.

Door: ANP