Transformatieplan Hart voor Elkaar van WZA goedgekeurd

Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ hebben goedkeuring gegeven op het gezamenlijke transformatieplan Hart voor Elkaar van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) en Dokter Drenthe. Hiermee komt er de komende twee jaar ruim 2 miljoen euro vrij voor het ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten. WZA en Dokter Drenthe zetten daarbij in op meer digitale zorg, intensivering van de samenwerking tussen de 1e en 2e lijn en  meer regie bij de patiënt, melden WZA en Dokter Drenthe.

Hart voor Elkaar moet bijdragen aan de doelen van het Integraal Zorg Akkoord (IZA), door nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen waarbij optimaal gebruikt gemaakt wordt van nieuwe en al bestaande middelen, zoals telemonitoring, thuismeten of digitale consulten. Binnen het programma wordt getest wat werkt, worden de randvoorwaarden ingevuld voor opschaling en worden succesvolle zorgconcepten vervolgens gestructureerd en breed geïmplementeerd. In eerste instantie binnen de cardiologische zorgpaden en in het vervolg waar mogelijk ook voor andere patiëntgroepen.

Met het plan wordt de cardiologische zorg anders georganiseerd. “Dat is nodig omdmat de vergrijzing zorgt voor een stijging van het aantal mensen met hartproblemen, terwijl tegelijkertijd het aantal werkenden in de zorg afneemt”, schrijft WZA op de website.

Juiste zorg op de juiste plek

Huisarts Bert Barla is betrokken bij Hart voor Elkaar. Hij zit in de werkgroep die kijkt naar de mogelijkheid dat patiënten met boezemfibrilleren minder vaak door te verwijzen naar de cardioloog. “Dan vragen wij nog wel een echo aan, maar laten de cardioloog via digitale consultatie meekijken en adviseren. Op die manier blijft de huisarts hoofdbehandelaar en krijgt de patiënt zorg dichtbij huis.”

Meerdere transformatieplannen

Naast Hart voor Elkaar is er in de regio Drenthe nog een aantal transformatieplannen ingediend. Het gaat om Herstelgerichte Zorg, Medisch Generalistische Zorg en Advance Care Planning & Palliatieve Zorg. Hans Mulder, raad van bestuur van WZA, stelt dat er verder wordt gewerkt aan een bredere gezamenlijke gezondheidsbeweging. Dat gebeurt onder de noemer De Gezonde Marke.

Door: Nationale Zorggids