Normal_museum-995838_1280

Op dinsdag 2 juli hebben Isala en Philips een nieuw partnerschap getekend met als doel de zorg op een kosteneffectieve manier bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. Jules de Vet, lid van de Raad van Bestuur bij Isala, benadrukt het belang van de juiste technologie in deze missie. De samenwerking focust op wetenschap, duurzaamheid en efficiëntieverhoging.

Isala werkt al jaren samen met Philips, maar door intensievere samenwerking en meerjarige afspraken kunnen beide partijen elkaar nog beter ondersteunen. Isala zal de komende jaren veel medische apparatuur vervangen en door het partnerschap kan dit op een verantwoorde manier gebeuren. Dit is cruciaal in een tijd waarin de zorg toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig moet blijven, terwijl het aantal zorgmedewerkers niet stijgt. De nieuwste technologie van Philips helpt bij het verhogen van capaciteit en het realiseren van duurzame zorg binnen beperkte financiële kaders.

Innovatie en efficiëntie

Isala en Philips innoveren samen door nieuwe technologieën te implementeren en ervaringen uit te wisselen. Dit leidt tot verbeterde producten en betere zorg. Radioloog Martijn Boomsma legt uit dat de focus ligt op minder invasieve behandelingen met een grotere impact, terwijl de patiënt de ziekte op een aangenamere manier kan doorstaan en betere overlevingskansen heeft. Bovendien zorgt dit voor efficiëntere behandelingen en kortere opnames.

State-of-the-art technologie

Als onderdeel van de samenwerking levert Philips geavanceerde apparatuur zoals CT-scanners, MRI-scanners en systemen voor beeldgestuurde operaties. Deze apparatuur wordt ondersteund door software en services die processen en klinische adoptie verbeteren. Jacqueline Bosker, manager inkoop, benadrukt het belang van strategische keuzes bij investeringen en de samenwerking met medisch specialisten, strategische huisvesting en inkoop. Philips speelt hierin een cruciale rol door mee te denken en flexibel te zijn.

Duurzaamheid en kennisoverdracht

Philips zorgt ervoor dat de systemen state-of-the-art blijven door continue updates, wat de levensduur van de apparatuur verlengt en bijdraagt aan duurzaamheid. Dit betekent minder vaak vervangen van apparaten en een lager energieverbruik, wat resulteert in minder CO2-uitstoot. Karel Doosje, leidinggevende Zorgtechnologie bij Isala, benadrukt dat dit niet alleen de kwaliteit van zorg verbetert, maar ook kosten bespaart.

Opleiding en zelfvoorzienendheid

In de afgelopen tien jaar zijn zeven technici van Isala opgeleid tot specialisten in Philips-apparatuur, wat heeft geleid tot een hogere uptime en kostenreductie. Deze technici kunnen snel schakelen, storingen zelf oplossen en onderhoud plannen, wat de efficiëntie verhoogt.

Gezamenlijke innovatie

Léon Kempeneers, Managing Director bij Philips Benelux, wijst op de financiële en personele uitdagingen waar ziekenhuizen voor staan. Werkplezier en tevredenheid van het zorgpersoneel zijn essentieel. Isala heeft Philips gevraagd om na te denken over hoe nieuwe technologie, zoals AI, klinisch beter kan worden toegepast om zorgverleners te ondersteunen. Samen met Isala en de zorgverleners wil Philips de komende jaren blijven innoveren en bouwen op de stevige basis die al is gelegd.