Normal_tom-claes-hiduiamyis0-unsplash

Als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland laat het ZGT kinderverpleegkundigen meewerken op de Spoedeisende Hulp (SEH). Deze extra aandacht voor kinderen is bedoeld om hen meer gerust te stellen tijdens hun bezoek aan de SEH. Tegelijkertijd helpt de inzet van kinderverpleegkundigen de personeelskrapte op de SEH te verminderen.

Een bezoek aan de SEH is voor kinderen vaak spannender dan voor volwassenen. De onbekende omgeving met mensen in witte jassen en vele apparaten kan kinderen angst inboezemen. Hoewel de medewerkers op de SEH rekening houden met deze tere kinderziel, zijn ze er niet in gespecialiseerd. De kinderverpleegkundigen van de kinderafdeling zijn dat wel. Om een stap te maken naar een meer kindvriendelijke SEH, is besloten om kinderverpleegkundigen in te zetten.

Pilotproject met kinderverpleegkundigen

Vooralsnog draait één kinderverpleegkundige een half jaar mee op de SEH, dagelijks van 9.30 tot 18.00 uur. Unithoofd Rik Buijse van de SEH zegt hierover: „We gaan elkaar de komende tijd eerst leren kennen. Dan blijkt in de praktijk welke extra vaardigheden er nodig zijn. Wij prikken bijvoorbeeld vaak zelf bloed op de SEH, leggen infusen aan en maken ook zelf hartfilmpjes. Op de kinderafdeling doen anderen dat. Misschien is er wat extra scholing nodig, maar dat blijkt dan vanzelf wel.”

Dagelijks bezoeken tussen de acht en twaalf kinderen de SEH. De kinderverpleegkundige zal deze kinderen extra aandacht geven door hen bijvoorbeeld voor te bereiden op medische handelingen zoals het rechtzetten van een gebroken bot of het aanleggen van een infuus. „Het kost misschien heel iets extra tijd, maar het levert ook veel op. Een kind dat tegenstribbelt kost immers ook veel tijd,” zegt Esther van Wanrooy, unithoofd op de kinderafdeling.

Vermindering van angst en pijn

Op de kinderafdeling is veel aandacht voor het verminderen van angst en pijn, kennis die de verpleegkundigen meenemen naar de SEH. Van Wanrooy legt uit: „Er zijn allerlei manieren om kinderen gerust te stellen. Zo gebruiken we positieve taal. We geven geen ‘prik’ maar ‘we gaan wat buisjes bloed afnemen’. Negatief klinkende woorden worden vermeden.”

Een andere aanpak is het kind meer regie te geven over wat er gaat gebeuren. „We vragen kinderen hoe ze willen dat iets gebeurt. Of ze willen aftellen, of dat ze een boekje willen lezen. Naar dit soort technieken is veel onderzoek gedaan. Die gaan we ook op de SEH gebruiken,” aldus Van Wanrooy. Ze benadrukt dat ook de ouders nauw bij de behandeling worden betrokken.

Toekomstplannen

De inzet van kinderverpleegkundigen op de SEH is een voorloper op de toekomstige Kinder SEH, die over vijf jaar in een nieuw gebouw naast het huidige ziekenhuis in Almelo moet komen. Deze nieuwe afdeling zal de kinderzorg op de SEH combineren met spoedgevallen die nu al op de kinderafdeling binnenkomen. Dagelijks worden hier maximaal 25 kinderen behandeld, afhankelijk van het seizoen variëren de aandoeningen van luchtweginfecties in de winter tot botbreuken in de zomer.

Ziekenhuis ZGT zet hiermee een belangrijke stap naar kindvriendelijke spoedeisende hulp, waarbij kinderen de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben in een vaak stressvolle situatie.

Door: Nationale Zorggids / Fleur Zomer