Normal_team-of-doctors-interacting-with-each-other-while-2023-11-27-04-49-34-utc

Terwijl vertegenwoordigers van de ziekenhuizen in Gent en Terneuzen zich klaarmaken voor een symposium in het Scheldetheater in Terneuzen om twintig jaar onderlinge samenwerking te vieren, moet ZorgSaam in Terneuzen ook het hoofd bieden aan meerdere lastige uitdagingen. Naast de tegenvallende financiële resultaten van het afgelopen jaar, kampt het Terneuzense ziekenhuis ook met een tekort aan neurologen. Toch zijn beide ziekenhuizen overtuigd van het nut van deze samenwerking en kijken ze samen uit naar de toekomst, zo meldt Omroep Zeeland.

Een van de patiënten die heeft geprofiteerd van de samenwerking tussen ZorgSaam en UZ Gent is Tibby Kragten uit Hoek. Bij haar werd baarmoederhalskanker vastgesteld en de behandeling in Terneuzen bleek onvoldoende. "Toen kreeg ik de keus: volledige baarmoederverwijdering of een second opinion in België. Nou, toen zat ik dus binnen een maand in Gent." In Gent kon een andere behandeling worden aangeboden, waardoor haar baarmoeder behouden kon worden. Inmiddels is ze kankervrij en komt ze iedere zes maanden voor controle in Terneuzen. "Ik ben heel erg blij met deze uitkomst. Achteraf gezien, nu het traject min of meer achter de rug is, kan ik wel zeggen dat die samenwerking voor mij heel positief was."

Waardevolle samenwerking

Professor Philippe Tummers, gynaecoloog-oncoloog bij UZ Gent, werkt regelmatig op de polikliniek in Terneuzen en ziet de samenwerking als zeer waardevol. "Het heeft vooral ook een meerwaarde voor de patiënt, denk ik. Die kan behandeld worden in zijn vertrouwde omgeving en hoeft niet telkens naar Gent toe." Ook UZ Gent profiteert van de samenwerking doordat zij een groep patiënten kunnen behandelen die anders moeilijk naar Gent konden komen.

Uitdagingen en leerpunten

Soms is het verschil in zorgsysteem een uitdaging, maar ook leerzaam, vindt Tummers. "Hier hebben zorgverzekeraars meer invloed op je medische keuzes. Dat is voor Belgische artsen soms wel even wennen. Maar tegelijkertijd leert het je ook om anders te kijken en ik betrap me erop dat ik nu ook in België weleens kritischer ben, zo van: is die scan wel echt nodig? Dus het is ook zeker leerzaam."

Uitgebreide samenwerking

Naast gynaecologen-oncologen houden ook klinisch genetici, kindercardiologen en neurochirurgen uit Gent regelmatig spreekuren bij ZorgSaam in Terneuzen. Vlaamse specialisten in opleiding lopen stages bij ZorgSaam en er wordt complexere zorg verleend met behulp van artsen van UZ Gent. Hierdoor zullen op termijn meer Vlaamse specialisten in Terneuzen werkzaam zijn.

Financiële uitdagingen en personeelstekort

Nathalie de Bruijn, bestuurder en kinderarts bij ZorgSaam, wijst op de complexe wet- en regelgeving over de grens, zorgcontractering en het personeelstekort als belangrijke kwesties. "We vieren vandaag onze 20-jarige samenwerking en willen deze voortzetten, maar we moeten ook realistisch zijn over de uitdagingen die voor ons liggen," zegt De Bruijn. ZorgSaam noteerde vorig jaar een tekort van elf miljoen euro en de afdeling neurologie heeft al een patiëntenstop, met een mogelijke sluiting per 1 september als er geen neurologen bijkomen.

Toekomstperspectief

Ondanks de huidige uitdagingen benadrukt De Bruijn dat de samenwerking met Gent juist bedoeld is om zulke situaties te voorkomen of op te lossen. "De grootste uitdaging voor de komende jaren is de stijgende zorgvraag in deze vergrijzende regio aan te kunnen en dan toch te zorgen dat we kwalitatief hoogwaardige zorg in de lucht kunnen houden," aldus De Bruijn. Er wordt samen met UZ Gent hard gewerkt aan het vinden van oplossingen, ook al zijn er momenteel geen toezeggingen gedaan over het tekort aan neurologen.

Blik op de toekomst

Het symposium zal niet alleen terugblikken op 20 jaar samenwerking, maar ook vooruitkijken naar de komende tien jaar. De Bruijn verzekert dat ZorgSaam blijft bestaan om zorg te bieden aan de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen. "Zeker weten! Het is dan misschien iets anders ingekleurd dan nu, maar ons ziekenhuis blijft zorg leveren, dicht bij huis, voor de inwoner van Zeeuws-Vlaanderen."