Normal_rotterdam-city-cityscape-skyline-with-erasmus-brid-2023-11-27-05-06-58-utc

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft de intentie om na 2030 te verhuizen naar het terrein van het Franciscus Gasthuis. De huidige gebouwen aan de Schiedamse Vest zijn geschikt voor transformatie naar een plek om te wonen, te werken en te ontspannen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld om het bestemmingsplan hiervoor vast te stellen. Dit meldt het Oogziekenhuis Rotterdam.

De gebouwen kunnen omgevormd worden tot woongebouwen. Voor Schiedamse Vest 180 zijn maximaal 100 woningen mogelijk. De begane grond zal publieke ruimtes bevatten voor cultuur, ontspanning, horeca en werkplekken. Het ontwerpbestemmingsplan, dat bij de gemeenteraad ligt ter vaststelling, biedt hier ruimte voor. Wethouder Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen) zei: "We zijn blij dat Het Oogziekenhuis in Rotterdam een plek krijgt die aansluit bij haar ambities. De verhuizing biedt kansen om de panden een nieuwe bestemming te geven, waar niet alleen de nieuwe bewoners, maar de hele buurt profijt van heeft."

Bestemmingsplan en cultuurhistorische waarde

Voor Schiedamse Vest 160 voorziet het geldende bestemmingsplan 'Cool' al in mogelijkheden om te wonen, te werken en te ontspannen. Voor Schiedamse Vest 180, de hoofdvestiging van het ziekenhuis, is een herziening van het bestemmingsplan nodig om andere functies mogelijk te maken, aangezien het huidige plan uitsluitend in een maatschappelijke bestemming voorziet.

Het bestemmingsplan houdt rekening met de cultuurhistorische en monumentale waarde van het pand. Het hoofdgebouw, ontworpen door Van der Steur, opende in 1948 als het grootste oogziekenhuis van Nederland met 101 bedden en kreeg in 2021 een monumentale status. Schiedamse Vest 160 is geen monument, maar is wel beeldbepalend en zal behouden blijven.

Duurzaam (ver)bouwen

In samenwerking met het ziekenhuis onderzocht de gemeente Rotterdam de mogelijkheden voor herontwikkeling van de panden. De resultaten zijn verwerkt in een Nota van Uitgangspunten. De gemeente wil op deze locatie zoveel mogelijk duurzaam en natuur inclusief (ver)bouwen, door bijvoorbeeld multifunctionele daken en groen toe te voegen aan de omgeving.

Vervolgstappen

Na vaststelling van het bestemmingsplan zal Het Oogziekenhuis op zoek gaan naar ontwikkelende partijen om de plannen verder uit te werken. Het ziekenhuis blijft de komende jaren nog gehuisvest aan de Schiedamse Vest in Cool.

Met deze transformatie zullen de historische panden van Het Oogziekenhuis Rotterdam een nieuwe rol gaan vervullen, waarbij de balans tussen behoud van erfgoed en moderne ontwikkeling wordt nagestreefd.

Door: Nationale Zorggids / Fleur Zomer