Normal_young-scientist-looking-through-microscope-in-labo-2023-11-27-05-25-44-utc

Pathologen van het Isala Ziekenhuis in Zwolle hebben een innovatieve methode ontwikkeld om weefsels van patiënten te onderzoeken zonder het gebruik van de schadelijke stof formaline. Deze ontdekking markeert een belangrijke stap voorwaarts in de medische diagnostiek en biedt zowel milieuvriendelijke als patiëntvriendelijke voordelen. Dit meldt RTV Oost.

Een patholoog onderzoekt cellen en weefsels van patiënten om diagnoses te stellen. Traditioneel wordt biologisch materiaal, zoals lever- of spierweefsel, gefixeerd met formaline om het te harden en te conserveren. Dit proces is essentieel om dunne plakjes van het weefsel te kunnen snijden voor microscopisch onderzoek.

De risico's van formaline

Formaline is kankerverwekkend en schadelijk voor het milieu. Het mag buiten ziekenhuizen nergens worden gebruikt en vormt zelfs binnen ziekenhuizen risico's. Recentelijk waren er incidenten waarbij formaline lekte, zoals in het Martini Ziekenhuis in Groningen en in Hoogeveen, waarbij mensen onwel werden.

De doorbraak: CO2 als fixatiemiddel

Een team pathologen van het Isala Ziekenhuis, onder leiding van patholoog Marije Hoogland, heeft met behulp van een nieuwe machine ontdekt dat CO2 het wondermiddel is. In plaats van weefsel 24 uur in formaline te leggen, kan het nu direct met CO2 worden uitgedroogd. Dit zorgt niet alleen voor een milieuvriendelijke oplossing, maar ook voor een aanzienlijke tijdswinst.

Voordelen voor patiënten

De tijdswinst die deze nieuwe methode biedt, is van onschatbare waarde voor patiënten. Hoogland legt uit: “Voor patiënten betekent dit dat ze niet meer een paar dagen in onzekerheid hoeven te leven, maar in één dag kunnen weten waar ze aan toe zijn. Dit is vooral waardevol voor vrouwen bij wie tijdens het bevolkingsonderzoek een bultje in de borst is ontdekt, maar ook voor snellere diagnoses bij prostaatkanker.”

Internationale belangstelling en patent

Isala heeft samen met de fabrikant van de machine het patent op deze formalinevrije methode. Het ziekenhuis verwacht dat de belangstelling voor deze methode zal groeien, vooral nu ziekenhuizen wereldwijd op zoek zijn naar alternatieven voor formaline. In Duitsland willen ziekenhuizen tegen 2025 van formaline af, en de nieuwe methode van Isala biedt een veelbelovende oplossing.

De innovatie van Isala Zwolle betekent een belangrijke vooruitgang in de medische wereld, waarbij zowel de gezondheidszorg als het milieu gebaat zijn bij de formalinevrije methode voor weefselonderzoek.